<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh
Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm

NHỮNG DÒNG LỆ MÁU

Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm

. Kính tặng những người còn khắc khoải cùng vận nước.

... Và cuối cùng những Người-Lính-Cộng-Hòa.
Gát lại thời tung hoành ngang dọc
Các anh đã "Chết" theo cùng dân tộc
Khi tà quyền cướp, giết quê hương.

Trong những trại tù nghiệt ngã, thê lương.
Phía trước mặt chỉ là tuyệt lộ
Tất cả dân Nam cũng trở thành cùng khổ
Niềm đau thương ai phủ khắp trời này...

Hơn bốn mươi chưa thoát khỏi đọa đày.
Giặc nội xâm cùng giặc thù phương bắc
Chúng móc nối, môi răng kết chặt
Ca ngợi bốn tốt cùng mười sáu chữ điêu ngoa!

Biển bạc còn đâu. Rừng cũng tan nhòa
Từng phần đất rơi vào tay giặc
Biên giới Nguyễn Trãi tiễn cha, đất nơi đó giờ đã mất
Ải Nam Quan cũng bị... lưu đày!

Ta khóc cho Hoàng- Trường Sa từ đó đến nay
Máu anh hùng đã hòa cùng biển cả
Để giữ cho quê hương từng đàn tôm, cá
Cả những giếng dầu, tài sản của Việt Nam.

Ai đã hiến dâng đất nước? Ai đã bán bởi lòng tham?
Đất Việt có còn là của người dân Việt?
Khi những cuộc đàn áp mỗi ngày thêm khốc liệt.
Đuổi dân ra khỏi nơi sinh sống của mình, biến họ thành "dân oan".

Hơn bốn mươi năm qua, người năm xưa ai mất, còn còn?
Hơn một nửa đã "xum vầy", hòa hợp...
Họ từ xa về quên ngày chạy trốn
Thà chết ở biển sâu, không chấp nhận đối đầu!

Tôi đứng giữa trời mà khóc: Việt Nam đâu?
Quân thù đã vào Việt Nam bằng mọi cách
Chúng như "Ngựa Gỗ Thành Troie", như Trọng Thủy còn giấu mặt.
Chờ một ngày thôn tính nước tôi!

Bày ra chuyện "đặc khu", trăm năm sau thành việc đã rồi.
Những tên bán nước đã ra người thiên cổ.
Chúng ta cũng nằm yên dưới mộ
Con cháu chúng ta thì phải gánh chịu tan thương.

Việt Nam ngày nay lắm nỗi đoạn trường
Chỉ vì "một bàn thắng" của loài quỷ đỏ...


Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com