<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh
Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm

Theo Vết Xe Đổ

Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm

Liên Xô thì đã sụp rồi
Thế mà Việt cộng cứ ngồi ngợi ca
Hết cách mạng tháng mười Nga
Đến tình đồng chí ruột rà, anh em
Chẳng chịu chóng mắt mà xem
Lenin đã bị Nga đem vức rồi
Việt cộng vì cố bám ngôi
Thứ chủ nghĩa bị người đời ghét khinh
Lúc nào cũng mác, lê nin
Tôn thờ tư tưởng yêu tinh hại đời
Chỉ vì giữ cái ghế thôi
Độc tài, độc đảng sợ người cạnh tranh
Củng cố cái đảng lưu manh
Búa, liềm, lê, mác…(dao găm một loài!)
Đều dùng để giết người thôi
Nước Nga đã thoát khỏi thời đau thương
Không xem đó là tấm gương
Việt cộng lại cố đi đường tối tăm
Buồn cho ai đó sai lầm
Không mau tỉnh ngộ sau năm tháng dài
Việt Nam muốn có tương lai
Thì phải thoát khỏi vũng lầy cộng nô!


Vĩnh Phúc - Hạnh Diễm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com