<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Chi Nhã
Lấy thân chèn pháo là xạo!

Chi Nhã


Giáo sư Hà Văn Thịnh xác nhận chuyện Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo là không có thật.

Một bài viết nảy của thầy Hà Văn Thịnh – đại học Khoa học Huế. Vị giáo sư sử học lâu năm xác nhận rằng, chuyện Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo là không có thật. Nói cách khác, đây là chuyện mà chính quyền bịa ra để lừa dân, lừa cả nước.

Giáo sư Hà Văn Thịnh nêu rõ: “Tôi nói thật với chị, lịch sử Việt Nam hiện đại, chỉ có 30% là thật, 70% là giả dối. Đó là diều rất đau lòng. Ví dụ, dánh nhau 30 năm, với Pháp và Mỹ mà Việt Nam không thua trận nào là không thể chấp nhận được. Hay như Lê Văn Tám ấy, châm lửa rồi chạy. Làm sao mà chạy được, 5m là gục xuống liền. Hay Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo. Quả pháo nặng hàng tấn, nó đè cho dập nát, chèn thế nào được. Nhiều vô cùng những chuyện như thế, chị ạ. Sự dối trá quá trắng trợn đó làm sinh viên không thích học sử nữa. Thấy sử là bịp bợm, chán quá!…”

Một nửa ổ bánh mì thì vẫn là bánh mì. Nhưng một nửa của sự thật thì không phải là sự thật. Học sinh, sinh viên chán học sử vì họ biết thừa loại sử giả dối bịp bợm nầy.

Khốn nạn là những kẻ tạo ra sự dối trá, khốn nạn nữa là những thầy cô giáo cố nhét những cái lọc lừa đó vào đầu trẻ thơ.

Điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng, điếm cấp cao (các cô giáo dạy sử gian dối) bán miệng nuôi trôn, lời của nhà thơ Nguyễn Duy.

Trần Phú - tổng bí thư đầu tiên của đảng cộng sản - kẻ đưa chủ nghĩa ngoại lai vào Việt Nam chính là người Hà Tĩnh. Chủ nghĩa này chỉ sống được nhờ dối trá, nhồi sọ trẻ thơ. Bên cạnh những học sinh, sinh viên “tồ” bảo gì nghe nấy.

Nhưng bây giờ tình thế đã khác, đất nước đã có những sinh viên phản tỉnh và đứng lên, quyết không dung thứ cho những đảng phái lừa đảo quần chúng.

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam có nòng cốt là các cựu học sinh trường Trung học phổ thông Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho nên xin nguyện gắng sức để bài trừ chủ nghĩa ngoại lai dối trá ra khỏi đất nước Việt Nam, mà trước hết là phải bài trừ ra khỏi đất Hà Tĩnh.

Giáo sư Hà Văn Thịnh quê ở Hà Tĩnh. Chủ nghĩa Marx do một người Hà Tĩnh đưa vào Việt Nam, thì bắt buộc cũng chính là người Hà Tĩnh mới có thể đẩy chủ nghĩa Marx ra khỏi Việt Nam.

Chủ nghĩa của Karl Marx sinh ra từ dối trá, tồn tại nhờ dối trá. Thời gian sẽ làm lộ hết những dối trá. Tất sẽ không còn đất sống khi sự thật được phơi bày.

Giáo sư Hà Văn Thịnh đã dũng cảm nói lên sự thật. Gần trăm triệu người dân Việt Nam, mấy chục triệu học sinh-sinh viên Việt Nam xin cám ơn giáo sư, một người con ưu tú của đất Hà Tĩnh.


Chi Nhã (tổng hợp)

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com