<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

FB Duy ThanhTPB VNCH cần giúp đỡ

FB Duy ThanhTôi mới gọi hỏi thăm chú và được biết sức khỏe chú kém bệnh lên bệnh xuống, và mắt chú không còn thấy đường nữa, gia cảnh rất khó khăn, đã có xin phép trước khi post vào đây mong được các bạn ai có lòng quan tâm chia sẽ giúp đở.

TPB: Bùi Văn Cuộc
Sq: 73/001387
Cấp bậc: Hạ sĩ
Nhập ngũ: 15/7/1970
Đơn vị: ĐĐ7/Trinh sát/SĐ7/BB

Bị thương: 11/5/1971 tại xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Định Tường, cụt 2 chân, và mù hai mắt, và giải ngũ năm 1972. Vợ chết năm 2009 để lại đứa con gái sinh năm 2003 tên là Bùi thị Kim Phụng đang tuổi đi học.

Địa chỉ: Bùi Văn Cuộc, 02/180, tổ 18, ấp 2, xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Điện thoại chú: 0915 640 186


FB Duy Thanh

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com