<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Internet
GIÚP ĐỠ

Internet
Kính chuyển đến quý vị. Một trong những mảnh đời bất hạnh. Mong quý vị của ít lòng nhiều, chia sẻ sự khốn khó với người đã hy sinh xương máu vì miền Nam.

Địa chỉ của ông TPB
TPB Nguyễn Văn Khương
Tổ 7. Ấp Lóng Lớn. Xã xuân Mỹ. Huyện Cảm Mỹ. Tỉnh Đồng Nai.
ĐT: 0329 803 105

Mong những người hảo tâm chia sẻ nỗi nhọc nhằn với một người đã hy sinh một phần thân thể của mình cho đất nước. Dù cụt cả hai chân ông TPB - VNCH Nguyễn Văn Khương sinh năm 1951; SQ: 794.985; ĐPQ, Tiểu Đoàn 406 vẫn mưu sinh bằng tất cả sức lực nơi đôi cánh tay còn lại của mình. Ông làm rẫy mướn: làm cỏ, làm bồn càphê, tiêu... như bất kỳ một người lành lặn nào. Ước mơ cuối đời của ông là có một căn nhà cho riêng gia đình mình chứ không can tâm chịu cảnh ở đậu.


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com