<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Internet
GIÚP ĐỠ

Internet
Thương phế binh: Phạm Văn Chính
Số quân: 74/160489
Kbc: 4486
Khóa 8/73 Sĩ quan Thủ Đức
Thuộc: Tiểu Đoàn 2/12 Trung Đoàn 12 Sư Đoàn 7 Bộ Binh, bị thương tháng 2/1975 tại Cai Lậy Định Tường, thương tật cụt hai chân.

Tôi có lòng gọi hỏi thăm nghe ông nói lúc này trời nắng cộng thêm sức khỏe kém, ngày bán không được nhiêu tờ vé số vì sức khỏe không cho phép, trước ông ở quận 10 ở nhà người thân chật chội nên ông và vợ dọn ra mướn nhà trọ ở riêng gia cảnh rất khó khăn. Gần tết nên Post lại lên facebook hy vọng ông gặp được quý ân nhân trợ giúp ông.


Quý vị có lòng xin trực tiếp về địa chỉ phòng trọ:
Ông Phạm Văn Chính. Phòng trọ số 9.
số 1 đường 1, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức .
TP Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: 0794 886 684


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com