<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Internet
Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa
Tổ Chức Hội Luận Trình Bày Về Kế Hoạch Và Đường Lối Hoạt Động Của Chính Phủ

Internet


Garden Grove (Bình Sa) - Tai hội trường Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 214 & 215 - Garden Grove, CA 92843, vào lúc10 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 21 tháng 9, năm 2019, Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa kế tục Chính Phủ VNCH tiền nhiệm, đã tổ chức buổi hội luận với sự tham dự của các cựu Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu, một số viên chức chính quyền các cấp, các Niên Trưởng, chiến hữu trong Quân Lục Việt Nam Cộng Hòa, một số quý vị đại diện các chính đảng, một số các cơ quan truyền thông và đồng hương.

Điều hợp chương trình buổi hội luận nhà báo Vi Anh, cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân.

Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do Sĩ Quan Trần Duy Biên điều hợp.

Tiếp theo Nhà báo, Vi Anh, Dân Biểu Bùi Văn Nhân, thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy vị quan khách, qúy vị nhân sĩ trí thức các cựu viên chức chính quyền thời Việt Nam Cộng Hòa, cùng quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, đảng phái, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự buổi hội luận quan trọng hôm nầy.

Sau đó ông cho biết lý do buổi hội luận, ông nói: “Xuất phát từ những lời tâm huyết của Luật sư Lê Trọng Quát, Thư Trưởng Thông Tin thời Thủ Tướng Trần Thiên Khiêm và Quốc Vụ Khanh thời Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn gởi đến quí vị Tổng , Bộ trưởng Chánh phủ VNCH và Thư gởi thành lập Chính phủ Pháp Định VNCH kế tục Chánh Phủ VNCH Tiền Nhiệm. Nhằm thực hiện một chế độ dân chủ, tự do ở quê hương gồm hai mặt giáp công:

1, Ở trong nước, góp sức cùng đồng bào đứng lên tranh đấu, vận động Quân Đội Nhân Dân và Công An đứng về phía đồng bào đặng thực hiện cuộc cách mạng dân chủ hóa Việt Nam.

2. Ở hải ngoại, vận động các nước dân chủ, đứng đầu là Hoa Kỳ, thi hành Hiệp Định Paris 1973 mà họ đã ký kết cùng VNCH. Thật vậy, các mục tiêu đặt định đều hoàn toàn phù hợp với Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định Ước ngày 2 tháng 3, 1973. Chúng ta tích cực vận động các nước ký kết thi hành các cam kết của chính họ, đặc biệt các điều khoản qui định, sự công nhận long trọng và tôn trọng nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam”.

Tiếp theo Sĩ quan Trần duy Biên Sư đoàn 21 Bộ Binh lên tuyên đọc Thông Tư của Chính Phủ Pháp Định gởi qui vị Tổng, Bộ Trưởng, Cố vấn Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Nhà báo nữ Hoàng Lan tuyên đọc Thư kính gởi Quí Vị Nghị sĩ, Dân biểu Quốc Hội VNCH của Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa.

Sau đó, Luật sư Lâm chấn Thọ, một nhân sĩ từ Canada, đã từ lâu làm việc với Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và Ls Lê Trọng Quát cùng với một số nghị sĩ dân biểu VNCH về vấn đề này lên tường trình về thế ngoại giao, công pháp và hoạt động của CPPĐVNCH.

Được biết, các mục tiêu đề ra đều hoàn toàn phù hợp với Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định Ước ngày 2 tháng 3, 1973. Chúng ta tích cực vận động các nước ký kết thi hành các cam kết của chính họ, đặc biệt các điều khoản qui định, sự công nhận long trọng và tôn trọng nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

“Một hiệp ước quốc tế đã được ký kết bởi các quốc gia liên quan tự nó có hiệu lực ràng buộc các phe phải thi hành theo công pháp quốc tế.”

“Công ước Vienne ngày 23 tháng 5, 1969 về Luật pháp áp dụng cho các hiệp ước quốc tế được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận, cũng qui định rõ tính cách bắt buộc các quốc gia ký kết một hiệp ước quốc tế phải thi hành hiệp ước, ở “ điều 26 : Pacta sunt servanda” có nghĩa là : các hiệp ước phải được tôn trọng đúng mức.”

Thiết tưởng cần nhắc lại: Hiệp Định Paris ngày 27 tháng 1 và Định Ước ngày 2 tháng 3, 1973. vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực thi hành vì một hiệp ước quốc tế không bị triệt tiêu bởi thời gian, không bị xem như lỗi thời, bỏ quên vì theo luật pháp, yếu tố chính của sự lỗi thời, bỏ quên, là không phe nào của hiệp ước nhắc đến nó nữa trong lúc Chính Phủ VNCH đã tố cáo với các nước ký kết với Liên Hiệp Quốc, các vi phạm trầm trọng Hiệp Định bởi Cộng sản (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam). Sự tố cáo các vi phạm và đồng thời đòi thi hành các cam kết của các quốc gia minh thị trong Hiệp Định được tiếp tục mãnh liệt và liên tục bởi đại đa số người Việt ở hải ngoại và đặc biệt, bởi các thành viên của Chính phủ VNCH lưu vong, bởi Chính phủ Pháp Định VNCH kế tục Chính Phủ VNCH tiền nhiệm…”

Sở dĩ có buổi Hội Luận nầy là do một số dân, quân, cán, chính VNCH gồm đa số các dân biểu và nhiều viên chức quân dân cán chính VNCH các cấp đồng ký tên mời Đại Diện thẫm quyền của Chánh Phủ Pháp đinh đến Little Saigon điều trần và trả lời chất vấn những câu hỏi được đồng bào đặc ra cho chính phủ.

Trong suốt thời gian hội luận bàn về tình hình quốc nội và sự lo âu của toàn dân trước hiểm họa xâm lăng của Tàu cộng.

Về Chánh Phủ Pháp đinh VNCH kế tục Chánh phủ VNCH tiền nhiệm.

Luật Sư Lâm Chấn Thọ (bên phải) và ban tổ chức. (Thanh Phong / Viễn Đông)
Về nhân sự Thủ Tướng Ls Lê Trong Quát là Quốc Vu Khanh của Chánh Phủ Nguyễn bá Cẩn. Và một số quí vị khác là viên chức của chánh Phủ VNCH.

LS. Thọ nhấn mạnh,sự tố cáo các vi phạm cua CSVN và đồng thời đòi thi hành các cam kết của các quốc gia minh thị trong Hiệp Định được tiếp tục mãnh liệt và liên tục bởi đại đa số người Việt ở hải ngoại và đặc biệt, bởi các thành viên của Chính phủ VNCH lưu vong, bởi Chính phủ Pháp Định VNCH kế tục Chính Phủ VNCH tiền nhiệm.”

Ls Thọ cũng cho biết có một số nước như Canada đồng ý tái họp. Pháp dang xem xét lại vấn đề nầy. Ba Lan vốn một nước cựu cộng sản quá biết nổi khổ của nhân Việt Nam theo tham dò hành lang sẽ đồng ý. Mỹ thi TT Trump kién quyết chông Chủ Nghĩa Xã hội như lời Ông Tuyên bố trước Đại Hội Đông LHQ.

Sau đó là nhưng câu hỏi được đặt ra, có 15 câu hỏi chánh yếu được nêu ra và bày tỏ lập trường cho biết đây là lúc thời cơ thuận lợi nhất chúng ta phải làm dể cứu nước cứu dân Việt Nam trước hành động xâm lăng biển đảo Việt Nam mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không lên tiếng, trong sự im lặng là hành động hèn nhát cố tình làm tay sai cho giặc.

Cuối cùng với phần biểu quyết ủng hộ “Chánh Phủ Pháp Định VNCH kế tục Chánh Phủ VNCH Tiền Nhiệm.” Đã được 95 phần trăm đồng ý. Sau đó toàn thể cử tọa đề cử LS. Thọ và Dân Biểu Bùi Văn Nhân cùng Quân Nhân Trần Duy Biên thảo bản Nghị Quyết để chính phủ ký và phổ biến trong những ngày tới.

Kết thúc buổi hội luận, Cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân thay mặt ban tổ tổ chức xin mọi người cùng đứng lên chắp tay cầu nguyện hồn thiêng sông núi, anh linh các anh hùng Liệt nữ, các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa phù hộ cho Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa được sớm hoàn thành sứ mạng cứu nước trước họa xâm lăng của Tàu cộng hiện nay.Mọi chi tiết liên lạc:

Nhà báo Vi Anh, Dân biểu VNCH. (714) 594-8905, email: nhabaovianh@gmail.com
Trần Duy Biên (714) 487-3881, email: bientranduy40@gmail.com
Trần Long (408) 515-2797, email: tranlong001@yahoo.com


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com