<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Internet
CỜ VÀNG

Internet
Người Hong Kong gửi lời cảm ơn tới người dân các quốc gia ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ của họ, trong đó có Việt Nam, nhưng thay vì dùng quốc kỳ nền đỏ sao vàng của csvn, họ dùng cờ Vàng 3 sọc đỏ của VNCH.


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com