<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Internet
NGUYỄN THÙY DƯƠNG

Cô gái đấu tranh quăng dép ở Thủ Thiêm
bị trả thù man rợ !

Internet
Cá nhân nào , gia đình nào ... từng bị cướp nhà và cướp đất sẽ rất quý và mến em Nguyễn Thùy Dương (Người làm nức lòng dân oan Thủ Thiêm và là người vạch mặt những con sâu trong trong DA tai tiếng đày máu và nước mắt này). Cô ấy vừa bị 2 kẻ lạ đi xe máy tông mạnh tự phía sau rất nguy kịch... Hiện đang điều trị tại BV Quận 2 (Sàigòn)


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com