<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Internet
Việt Cộng nô lệ Tàu


Internet
Trung Cộng xác nhận Việt Nam là một tịnh của họ, nên diện thoại Thoòng minh của Trung Cộng bán tại Phi Luật Tâ ghi rõ ràng là tiếng Việt là tiếng của một sắc dân Trung Cộng Dân Việt nên tẩy chay hàng hóa của thằng Huawei nói riêng và hàng tàu nói chung.

Cần trừng trị tập đoàn Huawei cố tình xuyên tạc tiếng Việt là của Trung cộng. Tập đoàn Huawei của Trung cộng bán điện thoại sang Philipines. Tại đây họ có ghi rằng tiếng Việt là của Trung cộng trên sản phẩm của mình. Đây là một hành động cố tình rất ác ý. Cần trừng trị tập đoàn Huawei cố tình xuyên tạc tiếng Việt là của Trung cộng . Hành động nhạo báng ngôn ngữ và lãnh thổ của Việt Nam.

Nếu lãnh đạo Việt Nam có lòng tự trọng, thì phải cho chứng minh tấm hình, và triệu tập đại diện thương mại của Huawei tại Việt Nam lên làm việc. Một khi xác định là đúng sự thật, sẽ lập tức niêm phong tài sản Huawei, bắt bỏ tù đại diện thương mại, phạt ở mức cao nhất và yêu cầu TC có câu trả lời cho sự việc trên. Cấm cửa vĩnh viễn Huawei và những công ty liên quan.

Nếu người Việt Nam có lòng tự trọng. Tẩy chay Huawei và tẩy chay bất cứ người Việt Nam nào đang làm việc cho Huawei.

Nếu là người có lòng tự trọng, mới là người Việt Nam.

Người dân Việt Nam nào mua điện thoại Trung cộng, vì nó rẻ ???, trong khi cùng số tiền đó có thể mua điện thoại Mỹ tương đương thì tức là tiếp tay cho giặc Tàu thôn tính quê hương ta.

Chúng tôi cũng kêu gọi người Việt năm châu tẩy chay điện thoại Huawei, tẩy chay luôn điện thoại Oppo hay tất cả mọi mặt hàng công nghệ gián điệp nguy hiểm do Trung cộng sản xuất.

QUÁ LÁO !!!!!


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com