<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Diệt nội thù
rồi tính đến giặc ngoại xâm


Trước tình trạng khẩn cấp, mà nguy cơ là mất đất, mất biển, mất nguồn tài sản của toàn dân mà tên hèn đốn Nguyễn Phú Trọng cùng BCT-TƯĐ đang tiếp tay cho giặc Tàu, quân đội cũng như toàn dân không còn lựa chọn nào khác hơn là: Tất cả HÀNH ĐỘNG trước khi chết, thì may ra mới còn được sống.Quân đội cùng toàn dân càng nhìn ra bộ mặt Nguyễn Phú Trọng cùng BCT-TƯĐ là một lũ phản quốc, quì lạy ngoại bang khi chúng cầu cứu sự động binh của Tàu cộng để tiếp cứu đám tay sai này, đồng thời thế giới càng rõ hơn sự hèn nhát của ĐCSVN và dã tâm xâm lược thô bạo của bọn bá quyền Tập Cận Bình.Qua dòng lịch sử ngàn năm, đất nước ta chưa bao giờ bị lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài cùng sự ngao ngán đến tột cùng của toàn dân Việt Nam như hôm nay.

Trong lãnh thổ, giặc đã hiện diện tràn khắp, giặc ẩn núp dưới dưới dạng các doanh nhân, du lịch, đặc công trá hình như Bô Xít Tây Nguyên, Vũng Áng Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Nha Trang, Chợ Lớn, Bình Dương, Bình Thuận và Miền Tây Nam bộ...Trên lãnh hải, giặc tung hoành ngang nhiên như đi vào chỗ không người ở khu vực bãi Tư Chính Biển Đông và có lúc cũng đã tiến gần Bình Thuận, Ninh Thuận non trăm hải lý. Thế mà ở cương vị Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn im hơi lặng tiếng, Bộ chính trị vẫn tôn thờ ngoại bang trên tinh thần vì "Đại cục", ĐCSVN vẫn đội trên đầu 16 chữ vàng và 4 Tốt, Bộ quốc phòng vẫn bám bờ để hốt bạc, Bộ ngoại giao vẫn không dám chỉ đích danh giặc xâm lược là Tàu cộng. Tất cả vẫn im lặng trong khung cảnh vô cùng đáng sợ.

Khuất phục ngoại bang? Không, vạn lần không, triệu lần không, người Việt Nam không bao giờ chấp nhận đất nước ta bị mất dần, dân tộc ta lại một lần nữa bị nô lệ dưới bàn tay sắc máu của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Nhưng trong sự nối dáo của tên hôn quân hèn đốn Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ chính trị Trung ương đảng luôn sẵn sàng tuân lệnh ngoại bang Tàu cộng bạo lực, súng đạn và nhà tù để đàn áp những tiếng nói phản kháng từ những người còn tình yêu với Tổ Quốc và Dân Tộc.

Trước tình thế vô cùng nguy ngập này, khối người yêu Tổ Quốc, quê hương cũng như vẫn còn cảm thấy có trách nhiệm với đất nước, với sự tồn vong của Việt tộc phải làm gì? Đây là một câu hỏi lớn mà mỗi người dân Việt phải tự suy nghĩ và nung nấu để tôi luyện thành ý chí sắt đá rằng chúng ta không hề khuất phục giặc thù Tàu cộng. Không thể nào để bọn Thái thú tay sai bán nước cho giặc một cách dễ dàng như vậy. Bọn gián điệp tiếp tay cho ngoại bang, lũ phản quốc, bán đứng đồng bào phải bị trừng trị thỏa đáng.

Trừng trị bọn bán nước bằng cách nào? Đây là một câu hỏi mà rất nhiều người trong số 90 triệu dân cùng những tướng lãnh, binh sĩ có còn sự tự trọng với danh dự và trách nhiệm. Người viết mong đưa ra những phương thức đấu tranh như sau:

1. Các tướng lãnh và các chiến sĩ còn nặng lòng với tiền đồ với đất nước và dân tộc hãy tạo nên một cuộc đảo chánh. Để có biến động này, chúng ta chỉ cần hơn chục tướng và khỏang vài Tiểu đoàn hay thậm chí chỉ cần 1 tiểu đoàn binh lực trong quân đội là có thể châm ngòi cho những phong trào nổi dậy. Từ phong trào nổi dậy này, nó sẽ là khởi điểm cho một cuộc Tổng nổi dậy của đại đa số tướng lãnh và hầu hết binh sĩ thuộc quan đội và công an, hai thực thể có đủ binh khí và nhân lực để làm nên một cuộc đảo chánh mà cuối cùng là sự trợ lực mạnh mẽ của toàn dân trên phạm vi cả nước.

2. Chiến thuật và kỹ thuật khởi động như thế nào?

- Về mặt nổi:
Sư đoàn hoặc ngay cả Tiểu đoàn và thậm chí cùng cực nữa là Đại đội cảm tử dưới sự chỉ huy của vài vị tướng cùng chính ủy chính thức tuyên bố đứng lên chống giặc mà trước mắt là bọn gián điệp nội thù là đối tượng phải bị triệt tiêu. Mục đích của diễn biến này là dấy động nên phong trào phản kháng. Nếu có hy sinh thì hệ lụy của nó sẽ tạo nên hàng triệu đợt sóng ngầm tiếp nối sau đó.

- Về mặt ẩn: Quân đội hiện nay có đủ trăm phương ngàn cách để tạo nên thiệt hại đủ tầm nơi tư thất hoặc hội trường mà các gián điệp tự tập, hội họp. Những phương cách này, người viết không tiện nêu ra cụ thể nhưng chắc rằng các mảng quân đội chuyên nghiệp đã biết đó là những phương thức gì.

3. Toàn dân ủng hộ các tướng lãnh cùng khối binh lính anh hùng gan dạ, tất cả cùng nhau xuống đường thể hiện quyết tâm thay thế cơ chế tay sai cho giặc ngoại bang hiện hành bằng một chính thể vì Độc Lập, Tự do và sự vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải.

Trước tình trạng khẩn cấp, mà nguy cơ là mất đất, mất biển, mất nguồn tài sản của toàn dân mà tên hèn đốn Nguyễn Phú Trọng cùng BCT-TƯĐ đang tiếp tay cho giặc Tàu, quân đội cũng như toàn dân không còn lựa chọn nào khác hơn là: Tất cả HÀNH ĐỘNG trước khi chết, thì may ra mới còn được sống.

Quân đội cùng toàn dân càng nhìn ra bộ mặt Nguyễn Phú Trọng cùng BCT-TƯĐ là một lũ phản quốc, quì lạy ngoại bang khi chúng cầu cứu sự động binh của Tàu cộng để tiếp cứu đám tay sai này, đồng thời thế giới càng rõ hơn sự hèn nhát của ĐCSVN và dã tâm xâm lược thô bạo của bọn bá quyền Tập Cận Bình.

Mục tiêu tối quan trọng hiện nay là giải trừ bọn tay sai bán nước, rồi sau đó, một chính thể không cộng sản sẽ có đầy chính nghĩa để đấu tranh với Trung cộng để giành lại những gì đã mà ĐCSVN đã làm mất. Mà chủ quyền, danh dự cùng tài sản của đất nước là những điều tối quan trọng.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com