<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Nếu không là tay sai cho Tàu cộng
thì không ai có thể hèn
như Nguyễn Phú Trọng!


Toàn dân Việt Nam, trong đó có quân đội hãy nhớ rằng cho dù chúng ta có muốn và tôn trọng hòa bình nhưng Tàu cộng vẫn đánh, vì đó là chủ trương bất di bất dịch của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Để tránh hiểm họa Tàu cộng ở hiện tại và mãi mãi trong tương lai thì trước nhất là phải dẹp ngay ĐCSVN để lập nên một thể chế mới với đầy đủ Tam Quyền Phân Lập cùng đệ Tứ quyền Tự Do Ngôn Luận, một chính thể với Dân Chủ, Nhân Quyền và công bằng xã hội thì Việt Nam mới được trường tồn.Trước sự ngông nghêng ngang ngược của Tập Cận Bình ở Biển Đông và nhất là các tàu khảo sát cùng các loại tàu chiến khác của Trung cộng xâm phạm chủ quyền, quyền tài phán, đi ra đi vào các khu vực biển thuộc chủ quyền (Exclusive Economic Zone - EEZ) của Việt Nam như chỗ không người hơn 4 tháng qua, mà Nguyễn Phú Trọng cùng phe nhóm luôn câm mồm và tránh né thì cũng đã đủ chứng tỏ tên Tổng tịch này là một tên tay sai cho ĐCSTQ.

Những câu hỏi rất lớn đối với người dân Việt, nhất là những người có trách nhiệm trong guồng máy cầm quyền như các quan chức và quân đội rằng: Tại sao hầu hết phải cúi đầu và tuân lệnh Nguyễn Phú Trọng cùng một đám phản quốc?

Tại sao không có phản ứng gì trước cảnh đất nước bị giặc ngoại xâm đang ồ ạc xâm nhập đất liền và biển đảo, nơi có giá trị vô cùng quan trọng không những về mặt tinh thần, mà còn có giá trị khổng lồ về mặt vật chất? Quyền lưu thông, không lưu lẫn cả tài nguyên, khoáng sản, dầu khí, băng cháy trị giá hàng ngàn ngàn tỉ USD là tài sản của toàn dân mà đất nước hôm nay lẫn cả tương lai rất cần đến để phát triển quốc gia.

Sẽ không có bất cứ một nhà lãnh đạo nào ngu muội đến độ phải bán rẻ đất nước để chỉ đổi lấy sự cai trị của cá nhân và băng nhóm ngoại trừ cá nhân người lãnh đạo đó bị mua chuộc. Đây là một sự nhận định đầy tính lô-gíc. Thế thì dân chúng cùng các người còn có tinh thần yêu nước lại còn nghi ngờ gì nữa mà không cùng nhau đứng dậy để giải trừ đám tôi tớ tay sai cho ngoại bang Tàu cộng này?

Tiêu diệt lũ phản quốc bằng cách nào? Mọi chứng cớ đã rành rành, mọi dã tâm và ý đồ của tên gián điệp cho Tàu cộng thì nay toàn dân, toàn quân đã rõ, vấn đề còn lại, chỉ là hành động. Trong đó quân đội là lực lượng thiết thực nhất để tạo nên một cuộc cách mạng thay đổi chế độ độc tài phản dân hại nước bằng một thể chế mới. Chỉ có một thể chế đầy chính nghĩa mới mong thoát được nanh vuốt của kẻ thù phương Bắc và đất nước mới được tồn tại, phát triển.

Qua dòng thời gian, người viết cũng đã nhiều lần nêu ý kiến rằng chỉ có quân đội mới có đủ khả năng tiêu diệt một cơ chế công an trị mà thôi. Dân chúng sẽ là khối người ủng hộ cho lực lượng cách mạng này.

Trong tinh thần yêu nước cùng bổn phận và trách nhiệm với Tổ Quốc, các tướng lãnh thuộc quân đội hãy thể hiện tinh thần ấy. Sự sung túc và hạnh phúc của cá nhân và gia đình, nó chỉ mang tính giai đoạn ngắn ngủi. Góp công giải thoát đất nước và toàn dân mới là niềm tự hào mà sử sách sẽ ghi ơn đời đời.

Toàn dân Việt Nam, trong đó có quân đội hãy nhớ rằng cho dù chúng ta có muốn và tôn trọng hòa bình nhưng Tàu cộng vẫn đánh, vì đó là chủ trương bất di bất dịch của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Để tránh hiểm họa Tàu cộng ở hiện tại và mãi mãi trong tương lai thì trước nhất là phải dẹp ngay ĐCSVN để lập nên một thể chế mới với đầy đủ Tam Quyền Phân Lập cùng đệ Tứ quyền Tự Do Ngôn Luận, một chính thể với Dân Chủ, Nhân Quyền và công bằng xã hội thì Việt Nam mới được trường tồn.

Dân tộc Việt hãy can đảm, qua ngàn năm lịch sử, qua bao thế hệ, Việt tộc đã không bao giờ chịu khuất phục ngoại bang thì lẽ nào hôm nay chúng ta lại chịu cúi mặt quy hàng?
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com