Tại sao ĐCSVN im lặng
trong vụ "Mật Nghị Thành Đô 1990"?

Câu hỏi được đặt ra trong bài viết rất ngắn này để nhấn mạnh tầm quan trọng của nó là: Tại sao ĐCSVN giữ im lặng? Tục ngữ dân gian có nói "Im lặng là đồng lõa". Sự im lặng là động thái cố tình che giấu những sự thật mà thái độ tệ hại, nhu nhược, ươn hèn... và kể cả tội lỗi tày đình là bán nước. Chỉ những kẻ điếm hèn, bất chính và rất sợ sự thật mới có thái độ che giấu này.Hội Nghị Thành Đô 1990 là một mật nghị bán nước đã khiến các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà đấu tranh cùng phần đông dân chúng đã bàn tán xôn xao trong suốt khoảng thời gian dài sau khi hội nghị đã xảy ra tại Thủ phủ Tứ Xuyên vào 2 ngày 3 và 4 ở Trung Quốc. Nhưng cho đến nay, tất cả đều được đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) giữ im tuyệt đối.

Những câu hỏi được đặt ra trong bài viết rất ngắn này để nhấn mạnh tầm quan trọng của nó là: Tại sao ĐCSVN giữ im lặng? Tục ngữ dân gian có nói "Im lặng là đồng lõa". Sự im lặng là động thái cố tình che giấu những sự thật mà thái độ tệ hại, nhu nhược, ươn hèn...và kể cả tội lỗi tày đình là bán nước. Chỉ những kẻ điếm hèn, bất chính và rất sợ sự thật mới có thái độ che giấu này.

ĐCSVN đã chọn thái độ im lặng nhằm hy vọng rằng vấn đề sẽ chỉ ở mức độ đồn đoán, đồng thời cũng để mua thời gian cho đến khi toàn dân đã bị vào rọ nô lệ sau khi những điều khoản trong mật ước được thực hiện thì mọi việc đã trở nên muộn màng.

Văn bản BÁN NƯỚC, còn gọi là: "Giao ước kỷ yếu đã thảo bởi Tàu Cộng được cựu Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh ký với Giang Trạch Dân dưới sự chứng giám của Đỗ Mười cùng Phạm Văn Đồng. Văn bản bán nước được đọc ròng rã trước hội nghị trong 2 giờ 32 phút gồm 80.526 từ, tổng cộng 54 trang A4." (1) (2)

Trong hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ (152 phút), đảng CSVN và đảng CSTQ đã nói gì? Văn bản ra sao? Và tại sao vẫn im lặng?. ĐCSVN hãy trả lời. Hoặc như đã nêu trên là ĐCSVN đã BÁN NƯỚC.Ghi chú: (1)

Ghi chú: (2)
ledinh.ca

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com