<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh


















































































‏‏‏‏‏‏‏ Những sai lầm đã qua
của chúng ta tại Montréal

‏‏‏‏‏‏‏ (Nhìn lại CĐNVQGVM)










‏‏‏‏‏‏‏ Là một thành viên của CĐ Người Việt Quốc Gia vùng Montréal, mới đây tôi đã viết trên mạng là tôi xin giã từ CĐ (Nói thực ra là Tổ Chức) này. Lý do nào khiến cho tôi, một người rất tha thiết với CĐ, từng làm Trưởng Ban Giám Sát trong những lúc CĐ có nguy cơ tan rã, đã từng giữ chức Chủ Bút Báo Quốc Gia, tiếng nói của CĐ, trong mười năm trời, phải đi đến quyết định này. Tôi xin trình bầy dưới đây để mọi người rõ, và tránh những ngộ nhận, lời bàn ra tán vào không có lợi cho ai hết. Những điều tôi viết dưới đây dĩ nhiên chỉ là những ý kiến của cá nhân tôi, người đọc có thể chấp nhận hay không chấp nhận những ý kiến đó, nhưng xin tránh đi vào cá nhân, đời tư, vì không lien quan đến nội dung của ý kiến này. Sau đây là những sai lầm của các BCH trước đây:

Không giữ đúng vai trò đại diện người Canada gốc Việt tại Montréal: Canada là một Quốc Gia Dân Chủ, đa văn hóa, đa chủng tộc. Về Chính Trị, Canada có nhiều Đảng (Đa Đảng) chính trị, trong đó có cả Đảng Cộng Sản. Một người dân Canada gốc Việt, ông A, ông B, ông C…, có thể ủng hộ đảng Tự Do, Đảng Bảo Thủ, Đảng NPD, Bloc Quebecois v...v... nhưng những người cầm đầu BCH CĐ không có quyền thay mặt người Canada gốc Việt Tại Montreal để ủng hộ một đảng nào, cho dù đảng đó có một người gốc Việt đang giữ chức vụ quan trọng. Sự hiện diện dưới tư cách Chủ Tịch Công Đồng trong các buổi họp có tánh cách vận động bầu cử càng nên thận trọng hơn, vì ông Chủ Tịch BCH không có được sự ủy nhiệm của các người gốc Việt khác ý kiến - Tóm lại, người này phải giữ vị trí Trung Dung trừ khi có cuộc Trưng Cầu Dân Ý cho phép ông làm điều đó.

2. Đối với CS: CĐ chúng ta không chấp nhận CS nên có tên là CĐ người Việt Quốc Gia vùng Montreal. Tuy nhiên, tại sao khi Đàm Vĩnh Hưng, chỉ là một ca sỹ đến Montreal, thì CĐ tổ chức phản đối rầm rộ. Trái lại, khi N. T. Sơn, một tên Thứ Trưởng Ngoại Giao đến Ottawa công du, được tiếp đón trọng thể tại văn phòng một TNS, và một lần nữa tại tư gia, thì CĐ êm rơ. Vậy làm sao thuyết phục cho người ta được là quý vị thực sự Chống Cộng?

3. Nạn bè phái: Không thể phủ nhận nạn bè phái tại Montreal - Nhiều Hội Đoàn có những nhà lãnh đạo năm này qua năm khác, và nếu như trường hợp mới đây, trong cuộc bầu cử lại BCH và BGS, khi có các khuôn mặt mới xuất hiện, là có dư luận xầm xì, nào là nó là Việt Cộng, nó là Bắc Kỳ, Nam Kỳ, nào là Công Giáo, là Phật giáo, là chống cờ Vàng v...v... Nghĩa là chụp mũ lung tung. Rất buồn, là nhiều khi các người cao niên cũng tham dự vào các chuyện ruồi bu này mới khổ. Nhà Thờ, Nhà Chùa cũng có những cá nhân đến để kiếm hội viên vào giờ thứ 25. Có cần phải làm như thế hay không? Dĩ nhiên không có gì là bất hợp pháp, và lời nói bay đi, nhưng mọi người đều nghe và thấy những sự không đẹp đó, và chán nản!

4. Nạn giao trách nhiệm to lớn cho một vài cá nhân và.nạn không chấp hành nghiêm chỉnh luất lệ. Nội Quy của CĐ đã được tu chỉnh nhiều lần mà vẫn còn nhiều thiếu sót. Điển hình là trong nội quy, Giám Sát Viên khi không được 50% số phiếu thì phải có cuộc bầu vòng 2. Năm nay, các GSV (4 người) được Ban Bầu Cử chấm đâu dù không đủ 50% và cũng không có cuộc bầu vòng 2. Như vậy, đây là một tiền lệ và Nội Quy lại phải viết lại trên giấy trắng mực đen là trong trường hợp nào thì BBC có quyền ở trên Nội Quy như vậy? (Thiếu tiền? Thiếu Thì Giờ?). Chúng tôi muốn biết.

5. Điều thứ 5 này chỉ có tính cách ghi nhận, không phải chính thức: Trong cuộc bầu cử Federal của Canada vừa qua, người ta thấy Justin Trudeau đến phòng phiếu với đứa con trong tay để bầu phiếu. Gia đình Trudeau còn có vợ và những đứa con khác. Các đứa trẻ dù không được bầu, vẫn theo cha mẹ vào phòng phiếu, tươi cười... Không có các khuôn mặt hình sự. Cuộc bầu cử của CD(NVQGVM vừa qua khác hẳn. Có nhiều nhân viên an ninh to khỏe canh chừng rất nghiêm ngặt.

Dù sao chăng nữa, chúng ta vừa có được một tân BCH với những người trẻ. Ước mong có được một luồng gió mới, một cách làm việc mới. Nếu không, thì CĐ chỉ có thể đi tới tàn lụi, khi những người già mất đi, hay vào các nhà dưỡng lão để đếm lá mùa Thu, rơi đến chiếc cuối cùng.
































































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com