Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên netĂn bao nhiêu

Người Nam khi hỏi giá cả thường dùng chữ "Ăn". Thí dụ hỏi ông xích lô:
- Đây đi chợ Bến Thành ông ăn bao nhiêu?
Hoặc:
- Làm căn nhà như vầy ông ăn nhiêu?
Bữa đó có một bà khăn rằn quấn cổ, dẫn 1 đứa bé hai ba tuổi, mặt nhăn nhó, na cái bụng giun chống ngóc như cái trống chầu vô phòng mạch. Bác sĩ hỏi bịnh ra sao. Bà mẹ nói:
Cả tuần nay nó không đi cầu được bác sĩ ơi. Coi nó khổ sở quá chừng chừng. Bác sĩ coi cho nó uống thuốc gì mà nó ỉa ra được, rồi ông muốn ăn bao nhiêu đó thì ăn...


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com