Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên netCon trai & ba

Ba hỏi con trai: Con thương ba hay thương mẹ?
Con: Con thương cả 2 người.
Ba (không cam lòng): Nếu ba đi Mỹ mẹ đi Pháp, con sẽ đi đâu?
Con: Đi Pháp.
Ba: Vì sao?
Con: Vì Pháp thật đẹp.
Ba: Nếu ba đi Pháp mẹ đi Mỹ, con sẽ đi đâu?
Con: Đi Mỹ.
Ba: Vì sao?
Con: Vì Pháp đã đi rồi

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com