Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên netHết bạn

Ông chồng đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân. Ông rút súng bắn chết ngay thằng bạn.
Bà vợ nói ngay:
- Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè!

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com