Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net



































































Hết bạn

Ông chồng đi làm về bất chợt thì gặp vợ đang nằm với một người bạn thân. Ông rút súng bắn chết ngay thằng bạn.
Bà vợ nói ngay:
- Cứ cái đà này thì ông sẽ mất hết bạn bè!

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net





















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com