<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

TÂM SỰ PHI CÔNG THỜI CHIẾN

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

Nhân ngày sinh nhật của con trai, tôi có làm bài thơ (không niêm, không luật) gửi các con như lời dặn dò của người cha theo nghiệp bay bổng. Kính gửi đến PSXH để nhờ post lên cho những người đồng nghiệp của tôi đọc. Xin cảm ơn. (Bằng Phong Đặng văn Âu)


THƠ GỬI CÁC CON

Con ạ! Bố là người con Phật,
Nhưng tin Thiên Chúa ở trên trời.
Bố nghe Chúa nói rằng Chân Thật
Là thuốc thần tiên giải phóng Người.
Cho nên lúc đọc thơ Phùng Quán
Bố nhớ Bà con dạy bố rằng:
Đã chọn phi công làm sự nghiệp
Đừng quên khí phách cánh Chim Bằng.
Còn sống ngày nào còn chiến đấu.
Để rạng ngời danh của giống dòng.
Non nước cần con, con phải hiến
Đừng quên Tiên Tổ nòi Tiên Rồng.
Dầu cho gục ngã trên tiền tuyến
Bè bạn con rồi sẽ đứng lên.
Hãy tin như thế thì không nản.
Không sợ người đời thói bon chen.
Cho nên muốn tỏ lòng trung hiếu.
Thì cha phải nhớ đến Bà con.
Dẫu Bà đã khuất bên kia núi.
Lời dặn năm xưa vẫn cứ còn.
Bây giờ Bố muốn lưu truyền lại.
Cho các con yêu giọt máu này,
Giọt máu oai hùng non nước Việt.
Đừng sống ươn hèn như cỏ cây.
Vong linh cha sẽ vô cùng sướng
Ở cõi tầng trời lộng gió mây
Cánh Bằng lướt Gió tha hồ sõi.
Nhìn xuống nhân gian mộng đã thành.
Xin con cho bố niềm kiêu hãnh:
“Là sống làm sao xứng đáng … NGƯỜI!”


BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com