<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh


Bò Ngu Si

Bò Ngu Si

NHÀ TÔI

Nhà tôi đó, hỡi các cha
Không cần cửa nẻo, dễ ra dễ vào
Nhà tôi hoan hỷ đón chào
Anh hùng tứ xứ dễ vào dễ ra

Biên giới ngăn cách sơn hà
Dỡ bỏ đi hết, để mà làm chi
Nay đây mang tiếng thị phi
Là vô nhân đạo, ác nghì đó thôi

Ai nói tôi dại mặc tôi
Hàng rào cách trở lôi thôi, oán thù
Sát nhân, buôn lậu, tội đồ
Trắng, đen, vàng, đỏ tha hồ chung vui


Bò Ngu Si

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com