‏‏‏‏‏‏ Terrenganu (Phần 1)

‏‏‏‏‏‏
The small boat exited the Cần Giờ estuary at dawn on the Lunar New Year. In the early morning the sun rose over the ocean turning the horizon red. The rolling ocean waves helped to push the boat past Phú Quốc Island.

‏‏‏‏‏‏ Terrenganu (Phần 2)

‏‏‏‏‏‏
Từ vài cửa biển dọc theo miền tây, các ghe vượt đại dương đi tìm tự do thường chạy ngang qua vùng duyên hải của Mã Lai. Ghe chúng tôi rất vui mừng khi từ xa, chú tài công thấy lấp lánh chuỗi ánh đèn vàng mờ ảo từ cuối chân trời.

‏‏‏‏‏‏ Terrenganu (Phần 3)

‏‏‏‏‏‏
Around one o’clock in the morning, ever more powerful high tidal waves slammed into and around the boat. The pilot steered the boat in the direction of the shore.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com