<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Breaknewstoday

GIÚP ĐỠ

Breaknewstoday

Kính chuyển.

Sau ngày 30/4/1975 ông bị vợ con bỏ rơi vì đã mang thân tật nguyền, ông không có nhà cửa hiện tại đang sống nhờ sự cưu mang của bà con xóm làng, đây là một hoàn cảnh thương tâm đặc biệt đang rất cần chúng ta quan tâm.

“XIN ĐỪNG QUÊN HỌ“
Thương phế binh: Trần Viên
Số quân: 42/110780 Kbc: 6047
Thuộc: Đại Đội 4 Tiểu Đoàn 104 Địa Phương Quân, nhập ngũ năm 1960 và bị thương năm 1972 cụt hai chân. Những người thương phế binh ở những vùng quê xa Quảng Trị chưa một lần được ai giúp đở, hiện tại ông đã 78 tuổi sống một mình gia cảnh vô cùng khó khăn, xin hãy chia sẽ một lượt share là một cơ hội để giúp đở ông cảm ơn anh chị.Mọi sự giúp đỡ xin trực tiếp về địa chỉ của ông:
Ông Trần Viên
Đội 6 Long Hưng. Hải Phú Hải Lăng Quảng Trị.
Số điện thoại: 0396 418 647.


Breaknewstoday


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com