<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

LÚ hay LẪN

Internet
Trong cuộc vận động tranh cử tại Lancaster thuộc tiểu bang Pennsylvania, cụ Biden, ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ 2020 của Đảng Dân Chủ đã phán như thế này: “Người dân không có việc làm, không biết đi đâu và không biết làm gì nữa. Bây giờ chúng ta có hơn 120 triệu người đã chết vì COVID.”

Vâng, cụ nói rõ ràng là hơn 120 triệu người đã chết vì COVID. Sau đó, dường như nhận ra mình nói sai bét, ‘nhỡ nhời’ nên cụ vội dừng lại...

Theo số liệu của trường Đại Học Johns Hopkins thì con số tử vong vì coronavirus tại Hoa Kỳ là hơn 122.000 người, chứ không phải cả triệu triệu người như cụ Biden đã nói.

Lỡ cụ đắc cử Tổng Thống thì dân Mỹ sẽ đi đâu về đâu?


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com