<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

“Black Lives Matter”

Internet
Hawk Newsome, Chủ Tịch “Black Lives Matter” vùng đô thị New York, đã trả lời cô Martha MacCallum là người dẫn chương trình “The Story” trên đài Fox News: “Tôi đã nói nếu đất nước này không cung cấp cho chúng tôi những gì chúng tôi muốn thì chúng tôi sẽ đốt cháy hệ thống này và thay thế nó. Được chứ? Và tôi có thể nói... theo nghĩa bóng. Tôi có thể nói theo nghĩa đen. Đó là vấn đề diễn giải.” “Black Lives Matter” giờ đã hiện nguyên hình là phong trào bạo loạn, gây rối trị an xã hội. Sao còn chối cãi được nữa?! (FbLq Vu)


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com