<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet

Vinh danh vị Tổng thống
nghèo nhất thế giới

Internet
Nhờ
Internet mà tôi biết được về vị Tổng Thống nghèo nhất thế giới.

Ngài chỉ nằm ngủ trên chiếc phản gỗ với chiếc gối mây, Người không có 1 ngôi nhà nhỏ, không có 1 mảnh vườn riêng, mà chỉ ăn ngủ trong 1 căn phòng cũng là nơi làm việc của vị TT kiêm tổng Tư Lệnh Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà.

Ngài thường ăn cơm hoặc cháo với món cá kho, rau luộc chắm mắm ruốc, hoặc bánh bao.

TT Ngô Đình Diệm đã sống một cuộc đời thanh bạch, liêm khiết. Sau khi bị bọn giết mướn sát hại, người ta lục lọi trong thi thể của Người chỉ tìm được 1 chuỗi Tràng Hạt và nửa gói thuốc lá Bastos xanh, ngoài ra ko có 1 thứ gì nửa cả.

Sự thật đã quá rõ ràng như thế, nhưng đảng CSVN và bọn tay sai vì phải triệt hạ uy danh của TT Ngô Đình Diệm nên đã gian trá cố tình viết ra những câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, đã vẽ vời ra rằng TT Ngô Đình Diệm đã "nghiện" các thứ "cao lương mỹ vị" như ông hoàng thời phong kiến, để bôi nhọ miệt thị Người.

Những điều này có lẽ rồi đây sẽ có những người lên tiếng một cách vô tư, làm sáng tỏ tất cả, để cho các thế hệ sau này được biết những sự thật về tấm gương liêm khiết của TT Ngô Đình Diệm.

Tuy nhiên, dù là vị TT nghèo nhất thế giới, nhưng TT Ngô Đình Diệm đã để lại cho hậu thế cả một di sản vô giá.

Đó là thể chế Việt Nam Cộng Hoà do chính Người đã khai sáng trên đất nước Việt Nam, Người đã hết lòng yêu nước, thương dân. Và cuối cùng TT Ngô Đình Diệm đã sống vì Tổ Quốc, Dân Tộc và đã chết vì Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam.


Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com