<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Người lính già

Việt kiều hay Việt cộng

Người lính già
Một góc nhìn của người lính già lưu vọng, với hiện tại bọn tà quyền xã hội chủ nghĩa cộng sản Việt Nam là loài sâu bọ súc vật, lên làm người, đội lớp đạo đức giả hay Trưởng giả học làm sang. . . Cướp của, lường gạt, bịp bợm, lưu manh. . . Có tiền của xây biệt thự, ăn chơi, cho con đi du học nước ngoài. Bọn chúng tự biến thể thành con quái vật Mafia đỏ. Đi từ sai lầm nầy đến sai lầm khác, mở toang cánh cửa biên giới để đón bọn giặc Tàu trong cơn dịch bệnh, bán đất, bán hết những tài nguyên của đất nước Việt Nam, làm cho nhân dân lầm than bệnh tật. Lũng đoạn nên kinh tế, khuynh đảo chính trị, độc tài độc đảng đưa toàn dân đi vào quỷ đạo xã hội chủ nghĩa. Đàn áp dùng quyền lực hành động độc ác với người dân. Bọn chúng đê hèn với giặc, thâm độc làm tay sai cho Tàu, dùng những lời lẽ tuyên truyền là Việt kiều về VN trốn dịch Tàu cộng hay còn gọi là dịch Tập Cận Bình.

Việt kiều nào. . .? Chỉ có những người đi lao động nước ngoài, du học sinh hay những người chưa có Quốc tịch. . . Mới về VN. Chứ những người đã có Quốc tịch Mỹ, Pháp, Canada. . . Họ điên hay sao mà về VN. Những người có Quốc tịch của một nước nào đó như; Mỹ thì người ta gọi là người Mỹ gốc Việt, không ai gọi là Việt kiều, chỉ có bọn bồi bút, truyền thông của đảng cộng sản VN mới gọi là Việt Kiều. Chỉ có bọn súc vật Mafia đỏ cộng sản VN, giả nhân giả nghĩa, đeo mặt nạ đạo đức. Trong một xã hội loài thú đeo mặt nạ người là những thành phần ngu dốt, ma cô đỉ điếm. Bọn chúng đã đồng hóa quốc doanh các tôn giáo mà chúng gọi là tư do tín ngưỡng, bịp miệng Cha Lý mà chúng gọi là tự do ngôn luận. . . Một xã hội độc tài độc đảng luôn dàn dựng đạo diển, hành động đạo đức giả, Chỉ có đảng mà thôi, ở trường học thấy lác đác có câu; ‘’ Tiên học lẽ hậu học văn ‘’ nhưng ngược lại Tiên học đảng hậu làm theo gương Cát mát, Lê ni, Mao Hồ. . .Bằng cấp thì bằng cấp giả, tiến sĩ, bác sĩ, luật sư giả . . . Một xã hội tất cả là giả, thượng vàng hạ cám đểu giả. Che đấu sự thật, cho nên bọn chúng mới đeo mặt nạ. Từ những nơi đỉ điếm ma cô, ăn chơi khách sạn hạng 5 sao đều do bọn chúng đạo diển dàn dựng điều hành, chỉ đạo chặc chẻ theo đúng đường lối Mafia đỏ.

Một xã hôi loài thú đeo mặt người, một đất nước Mafia cộng sản đỏ. Người dân chỉ là một công cụ, làm theo mệnh lệnh, đã tạo lên một xã hội bất bình thường với pháp luật rừng, không bao giờ dám đụng đến đảng. Người dân một cổ hai tròng, sống theo, làm nô lệ cho bọn ác thú, bị gia nhập vào tổ chức để chúng sai khiến làm những bóng ma di động thuộc loại ma cô an ten cho chúng. Như thanh niên xung phong, công an cơ dộng, công an chìm nổi. . . Bám sát quần chúng theo dõi để sát hại, mà người dân thường than rằng; Không biết khi nào thoát được cảnh địa ngục trần gian, kềm kẹp đau khổ nầy. Một lũ tà quyền cộng VN hiện nay theo nghĩa vụ xã hội với Tàu cộng. Theo đuổi lừa đảo người dân bằng mọi thủ đoạn, sai khiến con người vào con đường tội lỗi. Chỉ biết vâng lệnh làm theo tiếp tục lừa dối với mọi người, bưng bít bao che cho nhau. Dùng mọi thủ đoạn gian manh hiểm độc, điều hành bọn xã hội đen đứng đằng sau hổ trợ, chỉ đạo ngầm trong bóng tối.

Bọn tà quyền cộng sản VN đang dùng một bản sao chép theo Tàu cộng mà người dân chỉ là một công cụ hay là một phương tiện bị lợi dụng, để bọn chúng đạt tới mục đích. Bọn chúng ngấm ngầm cài người vào các tổ chức, trong các chức vụ hoạt động phi pháp hay mưu hiến kế gây chia rẽ, đủ mọi từng lớp từ hạ tần cơ sở đến cấp cao để thu lượm tin tức. Với những mưu đồ thâm hiểm để phá tan sự đoàn kết của người dân, dùng sức mạnh của xã hội đen để khuynh đảo mọi người. Nếu còn xã hội chủ nghĩa cộng sản thì người dân không có tư do, dân chủ và nhân quyền, vì bọn chúng luôn bóp méo sư thật, bịt miệng mọi người, chỉ biết nói theo đảng, làm theo đảng. . . Bán linh hồn thể xác cho đảng để trở thành loài súc vật vô cảm. Bọn tà quyền cộng sản VN là những con thú hoang đeo mặt nạ đạo đức giả, chỉ biết bảo vệ phát triển xã hội chủ nghĩa cộng sản.

Nếu chúng ta không cảnh giác kịp thời những âm mưu thâm độc, đê hèn của bọn đạo đức giả dùng từ ngữ Việt kiều ám chỉ cho mọi người đã từ bỏ Quốc tịch VN lấy quốc tịch của nước khác, Người Việt tỵ nạn cộng sản, không chấp nhận bọn tà quyền cộng sản là thể chế chính trị hợp pháp. Không sống chúng với bọn súc vật lên làm người là bọn tà quyền cộng sản VN. Đã cai trị người dân Việt hơn 43 năm ở miền nam với một thể chế Mafia đồng hóa dân Việt thành những kẻ nô lệ cho Tàu. Vô hình chung là biến hóa con cháu thế hệ mai sau thành súc vật, dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn cho mưu đồ sự nghiệp vĩ đại của đảng cộng sản. Người dân không có lối thoát cho nên đành sống với bầy thú hoang theo chủ nghĩa xã hội. Bọn chúng là những con ác thú, mang mặt nạ giả nhân giả nghĩa với muôn ngàn quỷ kế thâm độc sát hại con người. Với những âm mưu đen tối ngấm ngầm đồng hóa người Việt tỵ nạn cộng sản, đã thay đổi quốc tịch mà bọn chúng chỉ gọi chung từ ngữ là Việt kiều. Tóm lại mục đích của bọn chúng là biến mọi người có quốc tịch khác là Việt kiều, biết ơn đảng, thu tóm mọi người ở hải ngoại trở về nước là Việt kiều, chỉ biết nghe theo lệnh và phục vụ trung thành với bọn tà quyền cộng sản VN.


Người lính già


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com