<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le DinhAi đồng ý Tàu cộng làm bá chủ
thống lĩnh toàn cầu?


Hãy
coi Dân Làm Báo là một xã hội hoặc một cộng đồng thu hẹp, ở đây bạn đọc, các còm sĩ thuộc nhiều khuynh hướng, chống Tàu cộng cũng có mà đồng thuận với thuận với Tàu cộng cũng có, tất cả đều có quyền nêu cảm nghĩ của mình cho sự thăm dò ý kiến ( Opinion polls) rằng: "Ai đồng ý Tàu cộng làm bá chủ toàn cầu?" để chúng ta có được một kết quả với tỉ lệ như thế nào và kết quả đó cũng là câu trả lời cho Trung cộng. Đồng thời cũng để cho Việt cộng tham khảo.Người Trung Hoa tự cho họ là "thiên tử", luôn mang giấc mơ cùng tham vọng lãnh đạo toàn thể nhân loại. Người Hoa là Trung, còn tất cả các dân tộc khác thảy đều là ma quỉ hoặc man di mọi rợ, bất luận các thứ dân đó là Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Phi châu...hay Việt Nam.

Tự hào dân tộc là điều tốt, không có gì để trách cứ nhưng thái độ đề cao dân tộc mình bằng cách chê bai, phỉ báng, hãm hại các dân tộc khác để dân tộc của mình được nổi bật, đó là hành xử không đáng để được ca ngợi.

Trong tận thâm tâm, không ít người Hoa tự cho mình là giỏi hơn thiên hạ và người Trung phải là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ. Một số khá đông người Hoa rất tự mãn và rất kiêu hãnh, từ lối suy nghĩ như vậy, họ rất kỳ thị, xem thường các dân tộc khác, họ cố quên rằng người Hoa cũng có những thứ rất là "ỉa đùn", những thứ rất là xấu tệ...Hãy đưa ra một vài đơn cử như: Người Hoa ăn cắp, người Hoa ăn bậy, người Hoa thường đưa hối lộ và nhận hối lộ theo kiểu suy nghĩ của Mao là "Nước trong không có cá".

Với khối lượng dân số khổng lồ, chiếm nhất toàn cầu, với nhu cầu phải phát triển cho đủ cái ăn, cái mặc, và nhất là với tham vọng của độc đảng lãnh đạo, Trung cộng muốn chiếm lấy vị thế độc tôn lãnh đạo cả Hoa lục và kể cả thế giới. Tư duy này, dần dà trở thành những thói quen không có không thể được. Cho nên mộng bá chủ của giới chóp bu Tàu cộng là có thật. Nhưng liệu rằng nhân loại có chấp nhận người Hoa thống lĩnh cả thế giới hay không thì lại là chuyện khác.

Những câu phủ định, làm sao Trung cộng có thể lãnh đạo được cả nhân loại khi chính bản thân của họ chứa đầy tính bất chính. Làm sao có thể chấp nhận sự văn minh (nếu có) của Trung cộng trong khi họ ăn cắp trí tuệ của người khác để làm của riêng mình. Làm sao Trung cộng có thể nhận được sự thán phục của nhân loại khi Trung cộng không quan tâm, không san sẻ những khổ đau của nhiều quốc gia chung quanh khi bị nạn hoặc bị thiên tai. Và nhất là lãnh đạo thế giới không có phần cho những hạng người tham lam và ích kỹ cùng thái độ xem thường người dân.

Hãy coi Dân Làm Báo là một xã hội hoặc một cộng đồng thu hẹp, ở đây bạn đọc, các còm sĩ thuộc nhiều khuynh hướng, chống Tàu cộng cũng có mà đồng thuận với thuận với Tàu cộng cũng có, tất cả đều có quyền nêu cảm nghĩ của mình cho sự thăm dò ý kiến ( Opinion polls) rằng: "Ai đồng ý Tàu cộng làm bá chủ thống lĩnh chủ toàn cầu?" để chúng ta có được một kết quả với tỉ lệ như thế nào và kết quả đó cũng là câu trả lời cho Trung cộng. Đồng thời cũng để cho Việt cộng tham khảo.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com