<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
Nhà báo Nguyễn Toàn

Úc châu

Ngày vui

Nhà báo Nguyễn ToànSáng sớm hôm nay - 6 giờ 30, tôi lang thang vào trang nhà " nhạc tiền chiến & những tình khúc 1945-1975 - thấy dàn máy Teac - Akai - rồi thấy chữ Shotguns , làm cho tôi chợt nhớ lại thời kỳ tôi làm việc cho Trung tâm Băng Nhạc Shotguns .

Một cuốn băng Tape Shotguns hay Cassette được phát hành ra ngoài thị trường đã phải trải qua những giai đoạn như sau .Lựa chọn chủ đề , lựa chọn bài hát cho từng ca sĩ một , viết hoà âm , chọn ngày thu Băng .

Hồi xưa , đa số các trung tâm băng nhạc đều mướn phòng thu số 63 đường Bùi hữu Nghĩa Chợ Lớn - do một người Tầu làm chủ - Phòng thu rất nhỏ - vừa đủ cho ban nhạc ngồi -và ca sĩ đứng hát . Thường thường giờ thu là 10 giờ sáng . và trong ngày thu chỉ thu tối đa với 2 ca sĩ -nam hay nữ nếu ngày thu băng , người ca sĩ nào đó không bận thu hình cho truyển hình hay hát trên đài phát thanh .

Ngày thu băng bất đầu , ban nhạc sẽ tập dợt trước , sau đó khi ca si đến , thì ca sĩ tập dợt chung với ban nhạc . Sau khi tập dợt nhuần nhuyễn , thì bắt đầu thu thử - Phiá bên ngoài , người chuyên viên bắt đầu bấm máy thu vào cuốn băng gốc . Khi thu xong một bản nhạc , tất cả mọi người đều nghe lại , xem ca sĩ ban nhạc hát sai , hay trật nhịp , thì phải sửa lại , thuờng thường 1 bản nhạc thu vào băng gốc phải thu thanh 2 hay 3 lần mới được ,may lắm mới được 1 lần .

Tóm lại , một băng nhạc phải có ít nhất 12 bài hát , do đó phải thu băng trong nhiều ngày , sau đó thì chuyển vào một tape gốc . Để rồi từ đó sẽ bắt đầu sang tiếp nhiều tape hay cassette để bán ra ngoài thị trường .

Hồi đó , ở ngay trong nhà của nhạc sĩ Ngọc Chánh (Shotguns) có ít nhất 10 dàn máy Akai hay Teac để sang . Khi hết mặt thứ nhất , sẽ đổi mặt sau để sang tiếp , và chỉ cần 1 người ,ngồi bấm đủ 10 máy ,cuối cùng mới bấm băng gốc .

Sau khi hoàn tất thu 2 mặt băng tape hay cassette - sẽ bỏ vào hộp có bìa sẵn , Rồi tung ra thị trường ,đương nhiên trước đó phải quảng cáo trên báo để cho mọi người biết và các đại lý khắp nơi đến nhận về để bán .

Khi thu băng 1 bản nhạc - ban nhạc chỉ cần có 1 piano , 1 guitar chính , 1 guitar bass , 1 organ , 1 kèn , 1 vilon - 1 trống - thường thường người kéo Vilon có thể kiêm thêm thổi kèn hay sáo .

Chủ đề nào hay - bài ca chọn lọc sẽ bán rất chạy - và hồi đó không có nạn sang băng lậu để bán .

Trên đây là tất cả những gì tôi còn nhớ trên 50 năm .


Nhà báo Nguyễn Toàn / Sydney


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com