<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Phạm Minh Vũ

Hồ Chí Minh
thật sự có được
UNESCO vinh danh?

Phạm Minh Vũ
Hồ Chí Minh hôm nay là đề tài của mọi chế giễu khinh miệt của Việt Nam và thế giới sau khi các tài liệu lịch sử và nhân chứng vạch trần trăm thứ tội ác. Nhưng Hồ Chí Minh cách đây nửa thế kỷ đã được các nhà viết sử và chính trị gia tôn sùng như bậc vĩ nhân và các trường đại học chồng chất các nghiên cứu, luận án về con người mà nửa thế kỷ sau khám phá ra chỉ là tên tội phạm.

Chính trong bối cảnh ấy, UNESCO, (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên Hiệp Quốc, có trụ sở ở Paris, nhận văn thơ ngày 14/04/1987 của Võ Đông Giang, Chủ tịch Ủy Ban UNESCO Việt Nam đề nghị với UNESCO “ghi tên Hồ chủ tịch vào danh sách danh nhân thế giới” nhân ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1990.

Đề nghị này được Đại hội đồng khóa 24 của UNESCO chấp thuận, lúc ấy dưới quyền của Tổng Giám Đốc Amadou Mahar M’Bow, một người Phi Châu thân Cộng Sản.

Được tin nầy, một số nhân sĩ ở Paris thành lập “Ủy Ban tố cáo tội ác Hồ Chí Minh” và đề cử Tiến sĩ Nguyễn văn Trần điều hợp cuộc tranh đấu phản đối quyết định của UNESCO.

Lý luận của Ủy Ban dựa trên 2 điểm: Hồ Chí Minh không phải là nhà văn hóa vì ông chỉ học đến lớp 3 tiểu học, không phải là nhà chính trị lôi lạc vì nếu nói là HCM có công đánh đuổi giặc Pháp nhưng lại có tội thiết lập một chế độ Cộng Sản độc tài. Chính phủ cộng sản có viện dẫn tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký (Nhật ký trong tù) cho là của Hồ Chí Minh để chứng minh trình độ văn hóa, nhưng GS Lê Hữu Mục, trong một nghiên cứu tỉ mỉ dài 31 trang xác nhận Hồ Chí Minh không thể hay không phải là tác giả của quyển sách nầy. Sau đó, Đỗ Nam Hải, Đỗ Thông Minh cũng cùng có quan điểm như GS Mục. Không phải chỉ mạo nhận Ngục Trung Nhật Ký, mà Hồ Chí Minh còn mạo nhận cả các bài viết của nhóm Annam Yêu nước (Association des Patriotes annamites) của Nguyễn Thế Truyền khi ông bị đày ra Côn Đảo và các thành viên trong nhóm đã chết, gom lại để in thành “Hồ Chí Minh toàn tập”, chưa kể hành động gian xảo tự viết mà lấy tên khác để đánh bóng mình (Trần Dân Tiên. Những chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch).
VN từ trước đến nay chỉ có hai danh nhân văn hóa thế giới là:
Nguyễn Trãi và Nguyễn Du.


Về năm sinh, theo ông Bùi Tín thì HCM khai 5 năm sinh khác nhau (1890 đến 1894) và ngày “19/05/1890 là một ngày giả”.

Với những dữ kiện như vậy, đâu thế nào UNESCO vinh danh một người gian dối.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy Ban, người Việt ở hải ngoại nhiều nơi biểu tình phản đối, có đến 20 000 bức thơ và kiến nghị gởi đến UNESCO. Ủy Ban cũng vận động với các giới chức văn hóa, chính trị Pháp nên được sự tham dự của Hội Cựu Chiến Binh Pháp, Hội những Người Bạn Đông Dương (ANAI) mà nhiều hội viên khi xưa là những cựu chiến binh thì nay là những dân biểu, yếu nhân trong chính quyền Pháp.

Trước áp lực của dư luận và sự ủng hộ của Quốc hội và chính phủ Pháp, UNESCO quyết định không thực hiện nghị quyết vinh danh Hồ Chí Minh bởi lẽ họ không thể hủy bỏ nghị quyết ấy, phải chờ đến đại hội đồng năm 1992 (5 năm mới họp một lần) mới hủy bỏ chính thức được.

Mặc dù phía chính phủ VN chỉ tổ chức văn nghệ vào ngày 19/05/1990 trong căn phòng mướn của UNESCO, chớ không có vinh danh gì cả, nhưng một số người chống cái quyết định nầy như Olivier Todd, Jean-François Revel, Trần Văn Tòng (anh của Trần Văn Bá) cũng đến chất vấn nhân viên thẩm quyền của UNESCO cho ra lẽ.

Tại Hà Nội, Ông Bùi Tín có đến tham dự buổi lễ vào sáng ngày 19-5-1990, và xác nhận cũng không có đại diện nào của UNESCO.

Như vậy, rõ ràng là UNESCO không có vinh danh Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa thế giới nhân ngày kỷ niêm 100 năm ngày sinh của ông vào năm 1990, nhưng các sách giáo khoa, báo chí và chánh quyền cộng sản vẫn nhắc nhở gian dối sự kiện nầy.


Phạm Minh Vũ


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com