<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ Câu chuyện của vợ tôi


Khi ‏‏‏‏‏‏ còn nhỏ, chưa tới 10 tuổi, bà xã tôi sống tại Cần Thơ, là quê hương nàng. Lúc bấy giờ, tại Cần Thơ, gia đình có quen một người làm sĩ quan cấp úy của VNCH.

Bà ngoại vợ tôi sống từ nhỏ tơi lớn tại Ô Môn.

Người sĩ quan đó không hiểu khéo léo đến thế nào, được bà ngoại coi như con nuôi. Vợ tôi gọi ông là cậu Ba Liêm. Cậu Ba Liêm có hai người con trạc tuổi vợ tôi tên Đinh Hương Sơn và Đinh Hà Tĩnh. Vì cùng trạc tuổi, nên họ chơi với nhau khá thân. Vợ cậu Ba Liêm cũng rất dễ mến, theo lời vợ tôi kể. Nàng thường được mợ Ba Liêm cho ăn những món ăn rất ngon, kỷ niệm thời thơ ấu.

Một hôm, mợ Ba cho bà ngoại tôi hay là cậu Ba Liêm vừa được bổ nhiệm về quận Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, làm Quận Trưởng. Lúc này chiến tranh tại Miền Nam khá ác liệt. Rồi một hôm tin dữ đến với mọi người: Quận Đầm Dơi bị Việt Cộng tấn công. Binh lính chết hết, kể cả ông Quận Trưởng. Xác ông được đem về Cần Thơ, cháy đen thui! Tang lễ được cử hành long trọng. Mợ ba lãnh tiền tử tuất của chồng xong, đem 2 con Sơn và Tĩnh đi khỏi Cần Thơ.

1975, Miền Nam sụp đổ. Dân chúng bàng hoàng với chế độ mới, với những nhà lãnh đạo mới.

Một hôm. Xem báo Sài Gòn Giải Phóng, vợ tôi thấy có đăng hình một người rất giống “cậu Ba Liêm” mà nàng quen, nhưng người này là một chức sắc rất to trong chánh quyền nên nàng không dám chắc.

Thời gian qua đi, báo chí lại đăng tin những người có thể được bầu vào bộ Chính Trị, cơ quan lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam.Lạ một điều là cũng vẫn nhân vật ấy. Lần này, ông ta còn to hơn, có thể sẽ làm người lãnh đạo Bộ Chánh Trị. Sau nay, khi thuật lại cho tôi nghe chuyện nảy, vợ tôi cho thêm chi tiết: Tên ông ta là Đinh Nho Liêm.

Một hôm, tò mò, tôi vào Wikipedia tìm chữ Đinh Nho Liêm thì thấy tiểu sử nhân vật này. Đúng là có thời Đinh Nho Liêm nằm vùng tại Miền Nam. Nhưng điều này lý thú nhất, vì Wikipedia cho biết: Đồng chí Đinh Nho Liêm quê quán tại Hà Tĩnh ngoài Trung nên đặt tên cac con là Sơn và Tĩnh, nói lên tinh thần yêu nước nồng nàn của đồng chí.

Đinh Nho Liêm ngoài đời không được bầu vào chức Chủ Tịch năm đó nhưng câu chuyện này tôi không quên được, dù sau bao năm tháng. Thực, hay chỉ là trùng hợp ??

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com