<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

‏‏‏‏‏‏ Đàng sau nạn Virus ‏‏‏‏‏‏ Vũ Hán


Loic ‏‏‏‏‏‏ Tassé, ngườii bình luận thời sự Quốc Té nhìn về nạn dịch hiện nay tại Vũ Hán với những nhận xét hơi đặc biệt, khác với chúng ta, hay nói cho đúng, với cái nhìn của cá nhân tôi. Xin tóm tắt sau đây :

A : Các điều thấy trước mắt, mọi người đều thấy:

1. Người dân Trung Hoa đang kinh hoàng. Dân nhiều thành phố đổ xô đi mua thực phẩm, ngại khi thành phố họ ở bị cách ly.

2. Người dân Trung Hoa đang phẫn nộ, vì các biện pháp của chính phủ Trung Hoa cách ly dân của nhiều thành phố. Dân chúng chán ghét nhà cầm quyền Trung Cộng về nhiều mặt nên cũng muốn nhân dịp này phản đối.

B: Sau đây là những câu hỏi phía sau :

1. Dân Trung Hoa 1,4 tỷ. Số người bị bịnh: 1000 Biện pháp cách ly dân nhiều tỉnh có quá đáng không, nhát là khi con virus đã có mặt trên hầu hết các tỉnh, và ngay cả các quốc gia khác.

2. Con virus này và sự hiểm nguy của nó cho toàn cầu hình như không đạt tới mức phải báo động Quốc Tế. O.M.S chưa đưa ra một cuộc báo động khẩn cấp.

3. Với các biện pháp được áp dụng, Tập Cận Bình muốn chứng tỏ bàn tay sắt của ông ta trên toàn quốc. Có thể đạy là một cuộc biểu dương sức mạnh của Hoàng Đế Tập Cận Bình : Có quốc gia nào trên Thế Giới có thể làm được như thế- (Số người bị cách ly nhiều hơn toàn dân số Canada, theo hiểu biết của tôi.Năm 2003, dịch SRAS cũng chỉ cách ly giới hạn hơn, trong môt vài khu phố thôi).

C. Hậu quà của Trận Dịch trên Kinh Tế Trung Cộng là điều không tránh được. Mức tăng 6% năm 2020 sẽ khó mà đạt được.

Bình luận của ông Tassé cũng chỉ là của cá nhân ông, nhưng cũng làm ta suy nghĩ, vì có lý phần nào. Tóm lại, Kinh Tế và Chánh Trị ở khắp mọi nơi.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com