Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Thằng con rể là dân Nam Kỳ, ông già vợ là dân Quảng Nam.
Ông già vợ hỏi:
- Bửa ni mì có rẻn chở teo đi một chút.
Thằng con rể trả lời :
- Con kẹt.
Ông già vợ vác gậy rượt :
- Teo nhờ mì chở, không chở thì thôi, sao lại chửi teo?Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com