AUDIO NHẠC: Những sáng tác của Nhạc sĩ Trần Thanh Đông (Úc châu)

CD: Chiếc lá cuối cùng, Nữ ca sĩ Xuân Thảo (Montreal, Canada)

VIDEO NHẠC: Những sáng tác của Nhạc sĩ Minh Nhã (USA)

VIDEO NHẠC: Những sáng tác của Nhạc sĩ Hòa Bình (USA)

CD: CD mới của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Cảnh (Montreal, Canada)

VIDEOTUBE: Sáng tác mới (1) của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Cảnh (Montreal, Canada)

VIDEOTUBE: Sáng tác mới (‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (2 của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Cảnh (Montreal, Canada)

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ SÁCH: Đạo và Toán của Đoàn Tấn Phụng (Montreal, Canada)

TẬP THƠ: Lần bước vào Thiền của Nguyễn Hải Bình (Montreal, Canada)Tình thơ ngây Huế buồn Anh quên rồi

Tình như lá thu bay Suối khóc một mình Tình thư

Nhớ anh phai màu tóc Tuy xa nghìn trùng Nhớ người phương xa

Ơn mẹ Men đắng Lối cũ Chữ tình

Thuở học trò Nhớ hoài Xa nhau mới biết đêm dài

Như cơn mưa chiều Xa anh Rồi sẽ phôi phai Tuổi buồn

Bạc tiền Đời em là khúc phim buồn Tròn chữ yêu thương

Khúc tình ca buồn Tôi yêu hai tiếng Saigon

Thành phố thương yêu Em mời anh vũ điệu Tango

Tận tình ca Trời vẫn còn mưa

Một kiếp nhân sinh Đêm một mình Những giọt cà phê

Lại một cuối tuần Em mời anh vũ điệu Tango Nhớ một ánh sao

Tâm sự Mùa đông Chân dung cuộc tình: Lê

Lời kinh buồn‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ Saigon còn mãi trong tôi

Nhớ một nụ hôn Bài Tango cung thứ

Như chiếc lá rơi Tình thư

Bài Tango cung Thứ Nhớ một ánh sao Mặc cho gió mưa

Bóng nhỏ bên đường

Tình nhớ tình quên
‏‏‏‏‏‏ BÀI: Mỗi ngày 1 thằng ngu / Internet / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Năm Tý nói chuyện chuột / Phóng...đại viên Nguyên Trần / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Giao thừa viễn xứ / Dạ Hoàng Phi / 25/01/2020

THƠ: Gởi theo gió Xuân / DN Mặt Trăng / 25/01/2020

YOUTUBE: Tết xứ người (Dương Thượng Trúc - Linh Phương) / Huy Tâm thực hiện / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Ông bà Táo / Internet / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tết đất khách / Nhất Hùng / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Con chuột / Trần Quốc Bảo / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Saigon / Bảo Vân / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Mâm cơm chiều Ba mươi Tết / Ngô văn Thu / 25/01/2020

THƠ: Tết tha hương / Trần Gò Công (LMS) / 25/01/2020

BÀI: Chúc gì đây? / Nguyên Thạch / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Xuân xa xứ / Nguyển Văn Thắng / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Canh Tý cung chúc / DN Mặt Trăng / 25/01/2020

BÀI: Người Hoa ở Lái Thiêu / Lưu Thanh Bình / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ BÀI: Cú té giếng tuyệt vời của... / Tư Nghèo / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Thơ viết ngày tiễn Táo / Thy Lan Thảo / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Trận kịch chiến của... / Bằng Phong Đặng Văn Âu / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Ta là quái thai thời đại / Lê Minh Đức / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Câu đối Tết cho mùa xuân buồn / Quang Dương / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Chuyện hậu té giếng thời mạt đảng / Quang Dương / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Dịch Vũ Hán đã đến Việt Nam / Vũ Kim Hạnh / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Súp dơi nguyên con của người Tàu... / Internet / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ HỌA THƠ: Quê hương cát trắng... / Hồ Yêm - Tuệ Quang Tôn Thất Tuệ - Nguyễn Bá Dĩnh / 25/01/2020

BÀI: Ô nhiễm Hà Nội / Nam Anh / 25/01/2020

BÀI: Người dân miền Bắc bị nhồi sọ / Manh / 25/01/2020

BÀI: Kể chuyện đi Phú Quốc / Bs Nhàn Lê / 25/01/2020

BÀI: Tiếng Việt Hà Nội ngày nay... / Đào văn Bình / 25/01/2020

THƠ: Phố Xuân / Bạch Liên / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Canh chua thơm / Bạch Liên / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Lời sơn nữ / Mặc Khách / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Kinh tế Mỹ dưới mắt TT Trump / Mike Calia, CNBC - Luong Nguyen dịch / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Tết thời sản và câu đối / Nguyên Thạch / 25/01/2020

BÀI: Xuất hiện những hình ảnh mới về... / Internet / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Ân đền thù trả / Thy Lan Thảo / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Tòa án Los Angeles tuyên phạt... / Internet / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Mùa Xuân trong tim / Bạch Liên / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Việt Nam rực rỡ cờ Vàng / Breaknewstoday / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ CHUYỆN VUI: Cười chút chơi / Web Lê Dinh / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ TRUYỆN: Thầy ơi... thầy đâu rồi / Nguyễn Thị Thanh Dương / 25/01/2020


‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏BÀI: Mỗi ngày 1 thằng ngu / Internet / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: The Jimmy Show phỏng vấn Nhạc sĩ Lê Dinh / The Jimmy Show / 18/01/2020

NHẠC MỚI: Saigon ngày xưa / Nhạc sĩ Minh Nhã / 18/01/2020

THƠ: Maple gọi Xuân / Bạch Liên / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Terrenganu / Bạch Liên / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Tưởng nhớ Nhà Văn Nguyễn Thị Vinh / Vương Trùng Dương / 18/01/2020

THƠ: Canh Tý (2020) và tôi / Trần Gò Công (LMS) / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Cô hồn xác Việt thêm thôi / Quang Dương / 18/01/2020

YOUTUBE: Tác phẩm vinh danh QLVNCH của Phạm Phong Dinh / Huy Tâm thực hiện / 18/01/2020

GIÚP ĐỠ: Thương phế binh Trần Viên / Breaknewstoday / 18/01/2020

THƠ: Chớm Xuân / Dạ Hoàng Phi / 18/01/2020

ĐỌC BÁO VẸM: Tướng Lương Tam Quang thông tin về "mưu đồ" / Báo Vẹm / 18/01/2020

BÀI: Kính lạy Thiên chúa / Bằng Phong Đặng Văn Âu / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Hơn 80% dân Đài Loan chối bỏ Tập Cận Bình / Đức Tâm / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Nhân dân đâu có lạ... / Ngô Đồng / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Xuân tình / DN Mặt Trăng / 18/01/2020

BÀI: Sự kiện Đồng Tâm... / Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Chết vì giữ đất / Huy Phương / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Công an đánh vợ ông Lê Đình Kình... / KN / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Kẻ thù của ĐCSVN là ai? / Nguyên Thạch / 18/01/2020

THƠ: Đồng tâm quyết tử không lùi / Sương Anh / 18/01/2020

BÀI: Đài Loan, một vố đau đối với Trung Quốc / Thanh Hà / 18/01/2020

BÀI: Mỹ chúc mừng tổng thống Đài Loan / Thụy My / 18/01/2020

BÀI: Đồng Tâm: Giá như chính quyền... / Nguyễn Hùng / 18/01/2020

BÀI: Nhà hoạt động Trần Thị Nga được... / RFA / 18/01/2020

THƠ: Xuân về Dalat / Trần Quốc Bảo / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Bà Thái Anh Văn tái đắc cử... / Quỳ Khải - Hải Lam / 18/01/2020

BÀI: Dành cho nhựng người... / Phạm Đoàn Trang / 18/01/2020

BÀI: 2000 người tiễn đưa cụ bà bán cơm / Daikynguyen / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Lời xin lỗi kỳ lạ ở Đài Loan / Thuần Dương / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Em đi / Mặc Khách / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Truyền thông thổ tả... / NLGO / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Vụ Đồng Tâm: Một tiền lệ ''hết sức nguy hiểm'' / Trọng Thành / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Các nhà hoạt động Paris mở đầu... / Thụy My / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Em cho anh niềm vui / Thy Lan Thảo / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ CHUYỆN VUI: Cười chút chơi / Web Lê Dinh / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ TRUYỆN: Bên sông Thạch Hản / Điệp Mỹ Linh / 18/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏BÀI: Mỗi ngày 1 thằng ngu / Internet / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THÔNG BÁO: Thư mời... tại Úc Châu / Internet / 11/01/2020

ĐỌC BÁO VẸM: Tài tử Nguyễn Chánh Tín qua đời / Báo Vẹm / 11/01/2020

THƠ: Tết tại thành phố Montréal / Trần Mộng Lâm / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Cách xưng hô dưới thời “Xã Nghĩa” / Đỗ Hồng / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Phạm Tín An Ninh, con đường giải oan... / Internet / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Phiếm luận về hai chữ "tòm tem" / Đoàn Văn Khánh / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Những giấc mơ còn dang dở / Đặng Chí Hùng / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Đón Xuân quê hương / Sương Anh / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Tang ma / Đông Thiên Triết / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Thất bại ở đời chính là... / Andy ST / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Về hưu... dưỡng lão / Nam Giang Tử / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Nổ chết Đồng Tâm / Quang Dương / 11/01/2020

BÀI: Nhạc Vàng, di sản trường tồn... / Ngọc Lễ / 11/01/2020

BÀI: Việt Nam, đất nước của những kẻ... / 11/01/2020

BÀI: 30 câu nói bất hủ về chủ nghĩa CS / Internet / 11/01/2020

THƠ: Xuân đào / Bạch Liên / 11/01/2020

BÀI: Bao nhiêu gián điệp của Đảng CS Tàu... / Tuyết Mai / 11/01/2020

BÀI: Cái duyên văn võ / Đoàn Văn Khanh / 11/01/2020

THƠ: Thơ tựa nhạc / ST / 11/01/2020

THƠ: Bồng bềnh áo đông / DN Mặt Trăng / 11/01/2020

BÀI: Khốn khổ, đổ nợ vì qua Mỹ làm chui... / VOA Tiếng Việt / 11/01/2020

BÀI: Humoristes / Trần Mộng Lâm / 11/01/2020

BÀI: 3 phải hay trí trá? / Nguyên Thạch / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Thống kê thế giới về Việt Nam / Internet / 11/01/2020

THƠ: Sầu viễn xứ / Mặc Khách / 11/01/2020

BÀI: Hội người dân đòi quyền sống / Hồ thị Bích Khương / 11/01/2020

BÀI: Người Cộng Sản Việt Nam tàn phá tiếng Việt... / Nguyễn Ngọc Già / 11/01/2020

BÀI: Biển đông và quỷ kế Điệu Thuyền... / Trần Việt Quốc / 11/01/2020

THƠ: Viết cho người thờ ơ / Thy Lan Thảo / 11/01/2020

BÀI: ...VN "đang giam giữ 239 tù nhân lương tâm" / VOA Tiếng Việt / 11/01/2020

BÀI: TC can thiệp vào nội bộ Đài Loan và Việt Nam / Hoàng Gia Phúc / 11/01/2020

BÀI: Bộ trưởng công an nói gì về... / VOA Tiếng Việt / 11/01/2020

THƠ: Đò đông / Dạ Hoàng Phi / 11/01/2020

BÀI: Mặt trời tỏa sáng hay... / Blogger Gió Bấc / 11/01/2020

BÀI: Indonesia phản đối tuyên bố của TQ / Internet / 11/01/2020

THƠ: Mây xưa / Trần Quốc Bảo / 11/01/2020

BÀI: ...Người dân thức tỉnh / Đại Kỷ Nguyên / 11/01/2020

CHUYỆN VUI: Cười chút chơi / Web Lê Dinh / 11/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ TRUYỆN: Bé Biển / Nguyễn Trần Diệu Hương / 11/01/2020


‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏HÌNH ẢNH: Mỗi ngày 1 thằng ngu / Internet / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ PHÂN ƯU: Ông Nguyễn Tư Cự / Website Lê Dinh / 04/01/2020

BÀI: Nhìn lại Việt Nam năm 2019 / Phạm Trần / 04/01/2020

BÀI: Chúc mừng năm mới “Thế lực thù địch“! / Internet / 04/01/2020

THƠ: Hương xuân / Bạch Liên / 04/01/2020

THƠ: Chào em hải ngoại hai mươi / Quang Dương / 04/01/2020

BÀI: Ấm lạnh Noel 2019 với / Nguyễn Hoàng / 04/01/2020

BÀI: Lời đầu năm / Nguyên Thạch / 04/01/2020

HÌNH ẢNH: Mừng ngày chúa Giáng Sinh / Báo Vẹm / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Chiếc lá chiều Đông / DN Mặt Trăng / 04/01/2020

BÀI: Bán xăng / Bạch Liên / 04/01/2020

BÀI: Chuyện vui / Võ Tòng Đánh Mèo / 04/01/2020

BÀI: EU sẽ không gỡ thẻ vàng cho VN... / RFA / 04/01/2020

THƠ: Hồng phúc chín mươi / Trần Quốc Bảo / 04/01/2020

BÀI: "Xóm" Trung Quốc ở Trà Vinh / Internet / 04/01/2020

BÀI: Khi cướp bị cướp! / Thiên Hạ Luận / 04/01/2020

BÀI: "Bắn" một phát, tốn một triệu hai USD! / Nguyên Thạch / 04/01/2020

THƠ: Lời thực hư / Mặc Khách / 04/01/2020

BÀI: Bắc Ninh có con đường ô nhiễm... / KN / 04/01/2020

BÀI: Nếu / Ngô Trường An / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Sợi nắng sợi mưa / Bạch Liên / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Âu yếm dặn dò / Thy Lan Thảo / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Những con đường còn giữ tên xưa / Trần Đình Phước / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: “Nghề tu” / Diễm Thy / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Thiên thần cánh trắng / Dạ Hoàng Phi / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Nước Mỹ trong tôi! / Internet / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Phá còn hơn cả loài sâu bọ / Đỗ Ngà / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Chuyện đi chữa bệnh ở Việt Nam / Saigon Cô Nương / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Đông về nhớ Ngoại / Trần Gò Công (LMS) / 04/01/2020

BÀI: Nhật ký sau khi chết / Internet / 04/01/2020

BÀI: Người đáng tin đều có 3 đặc điểm này... / Nguyễn Nhung / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Điểm mặt kẻ đánh bom tòa Đại sứ Mỹ tại SG / Đoàn Hải / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Giao mùa / Trần Quốc Bảo / 04/01/2020

BÀI: Ngày tàn của Chủ nghĩa Cộng sản / Nguyên Thạch / 04/01/2020

BÀI: Thế lực thù địch, phản động là ai? / Đỗ Thành Nhân / 04/01/2020

CHUYỆN VUI: Cười chút chơi / Web Lê Dinh / 04/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ TRUYỆN: Anh em / Nguyễn Thị Thanh Dương / 04/01/2020


‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com