<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


BabuiBabui

Lãnh đạo thời "mắc dịch"
Với đội ngũ bác sĩ "phi thường"
Và một lũ phường tuồng động não
Chết bị trúng gió hoặc tiểu đươờng
Nhưng không được chết vì viêm phổi!

Có những cái chết thật bất thường
Chết trong bịnh viện, tại phòng trọ
Có cả những người đang đi đường
Nhưng dường như bình thường với họ!

Vừa ngố vừa nổ Vũ Đức Đam
Vừa dốt vừa ngạo mạn khốn nạn
Điển hình đám lãnh đạo Việt Nam
Bọn rợ Hồ 'mắc dịch" bịnh hoạn!

"Nhất đới nhất lộ chư hầu đảng ta"
Coi Tầu hơn cả mẹ cha.
Bưng bô, nịnh bợ như là chủ nô.
Chủ nô 'thân cô, thế cô'.
Sắp chết đến đít vì Cô-rô-nà.
Ông trời nghĩ cũng thiệt là:
"Bất dung gian", thế mới là công minh!


BabuiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com