<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Nguyên TrầnNhà văn Hồ Trường An đã ra đi

Nguyên Trần

Vô cùng thương tiếc khi hay tin nhà văn Hồ Trường An, tiêu biểu văn chương miệt vườn đã ra đi về vùng miên viễn. Xin chân thành chia buốn cùng tang quyến. Cầu nguyện hương linh nhà văn được an bình nơi cõi vĩnh hằng. Xin viết bài thơ tiễn biệt nhà văn miệt vườn trân quý:

Thương tiếc nhà văn Hồ Trường An
Ngàn thu vĩnh biệt Hồ Trường An
Về cõi vô ưu xứ Niết Bàn
Cây bút miệt vườn luôn rực sáng
Văn phong đại chúng mãi thênh thang
Trăm năm thân thế bao chìm đắm
Một kiếp nhân sinh lắm dỡ dang
Tan họp họp tan vòng tạo hóa
Yên bình thanh thản gió mây ngàn (Toronto 28/1/2020)

. Viết trong niềm thương tiếc nhà văn Hồ Trường An


Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com