<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Ý NgaÝ Nga

Ca sĩ nào hát,
còn ai nghe nhạc?
Người ta giới thiệu một nàng
Trình bày ca khúc của chàng S.Y.
Nhưng ra “vũ khúc” sexy
Mấy mươi cô gái thoát y, thét, gầm.

Nhạc chi mà chỉ ầm ầm
Mấy cô xúm nhảy rầm rầm, khiêu dâm
Re, Sol thiếu vải. Ai ham?
Mi, La trời đánh, thánh đâm: Fa, Đồ (Do)
Fa, Đồ chẳng thấy… mặc đồ
Nói chi “vũ khúc” nuốt, vồ lời hay.

Bài thơ phổ nhạc kém may:
“Nắng vàng áo lụa, tóc mây mịn màng
Dáng em khoan, nhặt, nhẹ nhàng
Hai tà áo khép dịu dàng đoan trang”

Bộn bàng da thịt khoe khoang
Lóe trong tiết tấu lẹ làng: Sồn (Sol), Si
Sồn Sồn* xấp xỉ ngày “đi”
Xem ca-vũ-khúc Rế (Re) Sì: chết tươi!Các chữ điệp vận nhưng đồng âm, khác nghĩa:

- Y >> Y của MẪU TỰ & Y của Y PHỤC.
- Đồ, Sồn của NỐT NHẠC & đồ của QUẦN ÁO, sồn sồn của lứa tuổi CAO NIÊN.
- SỒN SI: lớn tuổi và si mê.


Ý NgaFree Web Template Provided by A Free Web Template.com