Tel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Cảm Ơn của Lê Dinh. Mix, hòa âm & thu thanh: Lê Duy, qua phần trình bày của Xuân Thảo, Đoàn Tấn Khang & Lê Duy, Montreal, Canada.

Xuân Thảo

Montreal, Quebec (Canada)
Lê Duy

Montreal, Quebec (Canada)

CẢM ƠN
của Lê Dinh
Mix, hòa âm & thu thanh: Lê Duy

Trình bày: Xuân Thảo, Đoàn Tấn Khang & Lê Duy
Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Những người có tấm hồn. Tỏ lòng ưu ái với nghệ sĩ đêm nay. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Những người có tấm lòng. Cảm thông nghệ sĩ với nỗi vui, nỗi buồn.

Thường khi, bên ly cà phê đắng. Trên tay tờ giấy trắng gửi cho người chút niềm vui. Đem hoa đến cuộc đời. Cho tươi thắm nụ cười. Cho người những phút vui mà thôi.

Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Với cả tấm chân tình. Của người nghệ sĩ theo ngày tháng êm trôi. Cho dù nay, cho dù mai. Nhớ hoài nhớ ơn hoài. Vòng tay lưu luyến đó mãi ghi trong đời.

Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Xin cảm... ơn... Cảm... ơn...Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật:

Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com