Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tuổi buồn của Đào Lê Văn, qua phần trình bày của Nguyên Trang. (Trích từ CD Tình khúc Đào Lê Văn)



Tác giả



ĐÀO LÊ VĂN



LIÊN LẠC TÁC GIẢ:

daolevan1052@yahoo.com




Trình bày:

NGUYÊN TRANG





Free Web Template Provided by A Free Web Template.com