Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm của Giao Tiên. Trình bày: Hồng Trúc.



Nhạc sĩ



Liên lạc tác giả:

GIAO TIÊN




Trình bày:

Hồng Trúc





















































BẤM PLAY




















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com