<BGSOUND src="Nhac Giao Tien Tu Trong Ngoi Nha Co.mp3"> Le Dinh








Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Từ trong ngôi nha cổ. Nhạc & lời: Giao Tiên, qua phần trình bày của Thai Hoa.





Nhạc sĩ



GIAO TIÊN



Trình bày

THAI HOA












Tự động PLAY







Free Guestbook

Ý Kiến Đóng Góp







Free Web Template Provided by A Free Web Template.com