Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Đôi bờ mênh mông. Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh (Việt Nam). Nhạc: Trần Hữu Bích. Trình bày: Ca sĩ Thu Trang.







Thơ:



Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Việt Nam



Nhạc:



Trần Hữu Bích



Trình bày:



Thu Trang

Việt Nam

















































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com