Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Việt Nam
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Với trăng. Nhạc: Lã Văn Khoa. Thơ: Hồ Thụy Mỹ Hạnh. Ca sĩ Anh Thơ trình bày. Hòa âm: Nguyễn Minh Hùng.

Nhạc:

Lã Văn khoaHòa âm:

Nguyễn Minh HùngTrình bày:

Nữ ca sĩ Anh Thơ
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com