Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm LỠ DUYÊN
Sáng tác của Lê Dinh.
Hòa âm Anh Tú. Trình bày: Diệu Hiền.


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:DIỆU HIỀN


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com