Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm LỜI KHẤN CẦU
Sáng tác của Lê Dinh.

Hòa âm Anh Tú.
Trình bày: Lê Duy.
Hòa âm:

ANH TÚTrình bày:LÊ DUY
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com