Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm NGƯỜI EM XỨ HUẾ

Thơ: Mai Bình Phương & Yên Vũ (Montreal, Canada)
Nhạc: Vũ Chương

Thơ: Mai Bình Phương & Yên Vũ
(Montreal, Canada)Nhạc: Vũ ChươngTrình bày: KHẮC DŨNG

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com