Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

PHẢI LÊN TIẾNG

Sáng tác của Nhóm Lê Minh Bằng
Ban tù ca Xuân Điềm trình bày

Trình bày:
Ban Tù Ca Xuân ĐiềmNhạc sĩ Xuân Điềm - Thanh Liễu, linh hồn của Ban Tù Ca

Ban Tù Ca Xuân Điềm


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com