Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm RỒI CŨNG QUA ĐI
Sáng tác của Lê Dinh.
Hòa âm Anh Tú. Trình bày: Minh Thảo


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:

Nữ ca sĩ MINH THẢO


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com