Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Saigon còn mãi trong tôi

Sáng tác của Lê Dinh

Hòa âm:Anh Tú

Trình bày:Khắc DũngFree Web Template Provided by A Free Web Template.com