<BGSOUND src="Nhac Le Dinh Tam Su Chieu Thu.mp3"> Le Dinh
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm "Tâm sự chiều Thu" của Lê Dinh, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Khánh Ly.Tác giả:LÊ DINHTrình bày: Ca sĩKHÁNH LY

AUTO PLAY

Từ trái qua phải:

ANH BẰNG - MINH KỲ - LÊ DINHFree Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com