Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lời đắng cho cuộc tình của Nhật Ngân, qua phần trình bày của Lê Duy, Montreal, Canada.Trình bày :

Montreal, CanadaFree Web Template Provided by A Free Web Template.com