Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm TÌM EM TRONG MƠ
của Lê Dinh.
Phổ theo ý thơ: LÀM SAO của Quang Dương.
Hòa âm: Anh Tú. Trình bày: Hương Giang.


Ý thơ:


Phổ nhạc:

Hòa âm:Nhạc sĩ ANH TÚTrình bày:Nữ ca sĩ HƯƠNG GIANG


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com